Nieuws - 2 juni 2015

Universiteit overweegt Engelstalige bachelors

tekst:
Linda van der Nat

Wageningen University onderzoekt of ook de bacheloropleidingen voortaan in het Engels moeten worden geven. Dit staat in het Strategisch Plan.

De vraag of het verstandig is om al in het eerste jaar in het Engels te doceren, speelt al langere tijd. In een rapport uit 2013 over het internationaliseringsbeleid van de universiteit wordt een discussie aangekondigd over nut en noodzaak van Engelstalige bachelors.

De universiteit is er nog steeds niet over uit, laat onderwijsdirecteur Tiny van Boekel weten. ‘We hebben al wel bediscussieerd wat de voors en tegens zijn van een Engelstalige bachelor, maar het is het stadium van opiniërend nog niet voorbij.’ Een voordeel van Engelse bachelors is dat de universiteit dan nog internationaler zal worden, met buitenlandse studenten al in de bachelorfase. Voor een aantal opleidingen is dat zeer aantrekkelijk. Bovendien kunnen docenten uit het buitenland ook in de eerste studiejaren al lesgeven. Van Boekel: ‘Wat tegen Engelstalige bachelors zou pleiten is dat de selectie veel moeilijker wordt, er mogelijk grote verschillen komen in vooropleidingen en dat Nederlandse scholieren afgeschrikt zouden kunnen worden van een volledig Engelstalige opleiding vanaf het begin.’ Ook zullen opleidingen met sterk gestegen studentenaantallen niet zitten te wachten op buitenlandse instroom.

Momenteel is Tourism de enige volledig Engelstalige bacheloropleiding.