Nieuws - 1 januari 1970

‘Universiteit neemt signalen over internationalisering serieus’

‘Universiteit neemt signalen over internationalisering serieus’

‘Universiteit neemt signalen over internationalisering serieus’


,,De instroom van een grote groep Chinese BSc-studenten heeft duidelijk
gemaakt dat er op onderdelen van het onderwijsprogramma aanpassingen nodig
zijn om beter tegemoet te komen aan de eisen die een internationale
universiteit met zich brengt. Voor de korte termijn is, specifiek voor deze
groep, een aantal maatregelen genomen om een goede introductie in het
Nederlandse onderwijssysteem te waarborgen.’’ Dit zegt stafdirecteur
Onderwijs drs Paul Deneer in een reactie op de artikelen over dit onderwerp
die vorige week in Wb verschenen.
Bij een aantal vakken is inmiddels extra staf ingezet, waaronder een aantal
Chinese PhD-studenten, om problemen bij technische-taalvaardigheden en
essentiële laboratoriumvaardigheden het hoofd te bieden.
Opleidingscoördinatoren geven volgens de onderwijsdirecteur overigens aan
dat er nauwelijks een verband is tussen de actieve beheersing van het
Engels en de studieresultaten. ,,Voor sommige groepen is het discussiëren
op basis van mening, ook cultureel gezien, niet zo relevant. Het feit dat
deze studenten zich niet in dat soort discussies mengen, kan meer te maken
hebben met de verschillen in communicatiestijlen dan met het al dan niet
voldoende beheersen van het Engels’’, voegt hoofd onderwijsmarketing drs
Jeanine Hermans toe.
Wageningen wil dat de Chinese BSc-studenten volgend jaar al half augustus
in Wageningen zijn om mee te doen aan de introductieweek. In die periode
wordt nadrukkelijk aandacht gegeven aan het Wagenings onderwijssysteem en
de vaardigheden die een student moet beheersen, zoals werken in groepen,
discussiëren en het durven geven van een eigen mening. Als onderdeel van
die introductie zal de universiteit nieuwe internationale studenten een
veiligheidscursus voor laboratoriumwerk aanbieden. De universiteit werkt
ook aan een woordenlijst met technische termen die het de studenten
makkelijker moet maken de Engelstalige practicumhandleidingen te begrijpen.
Bovendien gaat Wageningen Universiteit de Chinese partneruniversiteit
vragen in het eerste deel van het Bachelorprogramma hetzelfde Engelstalige
cursusmateriaal te gebruiken als in Wageningen.
Ook in de voorzieningen van de universiteit wil Deneer nog een aantal zaken
verbeteren. Zo zal de universiteit ervoor zorgen dat in laboratoria alle
relevante aanwijzingen ook in het Engels worden vermeld. Dat is een
internationale universiteit aan haar stand verplicht, aldus Deneer.
Chinese studenten en onderzoekers hebben boos gereageerd op de berichten in
het Wb van vorige week. Ook de raad van bestuur heeft laten weten zich te
distantiëren van de berichten, en deze pijnlijk en beledigend te achten
voor Wageningen UR, partnerinstellingen en de Chinese studenten. De raad
van bestuur zegt zich vooral te storen aan de ‘toonzetting en
eenzijdigheid’ in de berichtgeving, niet aan het feit dat de signalen
werden opgetekend.
Op intranet http://www.wageningen-ur.nl/intranet/discussie is een
discussieplatform geopend waar medewerkers en studenten kunnen discussiëren
over internationalisering. | K.V.

Zie pag. 4…