Nieuws - 14 maart 2002

Universiteit licht Russisch milieubeleid door

Universiteit licht Russisch milieubeleid door

Wageningen Universiteit gaat met hulp van NWO bestuderen hoe in Rusland een regionaal milieubeleid kan worden doorgevoerd.

Het milieubeleid van communistisch Rusland is geen voorbeeld van succes. De industrie van Rusland probeert met sterk verouderde machines zo veel mogelijk te produceren, verklaart ir Peter Oosterveen van de leerstoelgroep Milieubeleid. Dat levert milieubederf op. Bovendien werd het nationale milieubeleid niet nageleefd.

Tegenwoordig zijn regio's teruggeworpen op zichzelf als het gaat om beleid. De leerstoelgroep Milieubeleid van Wageningen Universiteit heeft ruim honderdduizend euro van de NWO gekregen om samen met Russische sociologen van de Nationale Academie van Wetenschappen in Moskou te bestuderen hoe dat regionale beleid tot stand kan komen. Een Russische promotieonderzoeker gaat kijken naar de ontluikende lokale milieubeweging, een ander gaat de verschillen tussen regio's bestuderen. Ook Russische en Nederlandse studenten gaan aan de slag binnen het nieuwe programma. | J.T.