Nieuws - 1 januari 1970

Universiteit krijgt minder departementen en directeuren

Universiteit krijgt minder departementen en directeuren

Universiteit krijgt minder departementen en directeuren

De raad van bestuur gaat dit najaar hoogleraar-directeuren selecteren die de vijf gefuseerde departementen van de universiteit moeten leiden. Het bestuur vraagt de medezeggenschapsraden deze maand om advies en wil de namen van de vijf nieuwe directeuren in september bekend maken, stelt bestuurslid ir Kees van Ast

De huidige negen departementen van de universiteit worden gefuseerd tot vijf: een dierlijk, een plantaardig, een voedingstechnisch, een sociaal-economisch en eentje voor de groene ruimte. De twee plantaardige departementen, die nu reeds worden bestuurd door oon directeur, de drie departementen op het gebied van agrotechnologie en voeding en de twee sociaal-economische departementen worden samengevoegd. De vijf nieuwe directeuren moeten de fusie van de negen departementen vanaf 1 januari 2000 vormgeven. Per 1 juli volgend jaar moet de fusie rond zijn, verwacht het bestuur. We hebben de nieuwe directeuren al op het oog, verklaart Van Ast, maar die namen gaan vertrouwelijk het adviestraject in. A.S