Nieuws - 25 oktober 2001

Universiteit kan moeilijk hoogleraren vinden

Universiteit kan moeilijk hoogleraren vinden

De universiteit heeft steeds meer moeite met het vinden van geschikte hoogleraren. Voor de leerstoelen Biochemie en Biofysica zijn na een intensieve zoektocht geen geschikte kandidaten gevonden.

Rector Bert Speelman kondigt aan dat hij het profiel van de leerstoel Biochemie onder de loep wil nemen. Een van de kandidaten heeft afgezegd omdat het onderzoek van de groep niet aansloot bij zijn of haar ambities. Universitair hoofddocent biochemie Jacques Vervoort kan zich wel wat voorstellen bij een herori?ntatie van de leerstoelgroep. De groep richt zich in zijn ogen nu te veel op enzymkinetiek. Dat sluit onvoldoende aan op maatschappelijke trends waardoor de groep moeilijk fondsen werft en niet aantrekkelijk is voor potenti?le hoogleraren.

Vervoort ziet echter dat de moeilijkheden die zijn vakgroep heeft om een nieuwe hoogleraar te vinden niet uniek zijn voor de Wageningse biochemie. "Het is een algemeen probleem aan Nederlandse universiteiten. Kijk maar rond in Wageningen, er zijn veel plekken waar het erg moeilijk is een hoogleraar te vinden."

Als reden voor de geringe belangstelling ziet hij onder andere de bezuinigingen op het onderzoek. Die zorgen ervoor dat een hoogleraar steeds meer tijd kwijt is met management en het binnenhalen van onderzoeksgeld. "Als hoogleraar ben je meer bezig met ondernemen dan met onderwijs en onderzoek." | K.V.