Student - 7 juli 2014

Universiteit is misbruik labjassen beu

tekst:
Rob Ramaker
10

Wageningen Universiteit overweegt komend collegejaar de gratis labjas voor eerstejaars af te schaffen. De jassenregeling wordt al jarenlang op grote schaal misbruikt.

Foto: FireFawkes

WU-eerstejaars die natte practica volgen, hebben eenmalig recht op een gratis labjas. Elk jaar worden echter veel meer exemplaren afgehaald bij de WUR-shop. Hierdoor besteedt de universiteit jaarlijks meer dan de begrote 28 duizend euro aan witte jassen. Wat rector Kropff hierbij vooral ergert, is dat de jassen die bedoeld zijn voor veiligheid regelmatig worden gedragen op feesten. Het is de universiteit de laatste jaren echter niet gelukt een sluitend systeem te bedenken om misbruik tegen te gaan.

Vanaf september wil de WU in een klap een einde maken aan het probleem, zo bleek tijdens een overleg met de studentenraad afgelopen week. Studenten moeten twintig euro gaan betalen voor hun labjas. Het uitgespaarde geld kan worden gebruikt voor studentenorganisaties die meer financiële steun nodig hebben. Daarmee staat de studentenraad voor een lastige keuze.

De studentenvertegenwoordigers voelen zich sowieso voor het blok gezet. Zo zou het onderwerp te kort voor de vakantie op de agenda zijn gezet en heeft de raad niet alle informatie voor een goed besluit. De studentenraad wil daarom nu nog geen besluit nemen: ‘Op dit moment zijn we tegen,’ zegt Jaap Löwenthal, studentenraadslid namens VeSte, ‘maar het kan zijn dat we informatie missen waardoor onze mening verandert.’ Bovendien vermoeden de studentenraadsleden dat alternatieve oplossingen mogelijk zijn.

Volgens de universiteit is de studentenraad wel degelijk goed ingelicht. Er zou met voorgaande studentenraden uitgebreid zijn overlegd maar informatie is niet goed overdragen tussen verschillende lichtingen. De botsing draait er nu op uit dat de raad aanvullende resultaten krijgt van de universiteit, over bijvoorbeeld mislukte oplossingen. Waarschijnlijk volgt eind augustus een definitief besluit over de gratis labjas.

Re:acties 10

 • Jeroen Roest, studentenraadslid

  Het is wel interessant om te zien dat de verschillende visies die her voorbij komen, ook binnen de studentenraad voorbij gekomen zijn. Lab jassen die in de categorie boeken en readers vallen óf behoort het tot een veilige werklocatie faciliteren.

  Ook de oplossingen die hier aangedragen worden, zijn geopperd door de studentenraad. Deze oplossingen zijn helaas volgens de Universiteit technisch niet uitvoerbaar. Wat wij dan ook willen weten, is WAAROM deze oplossingen niet werken.

  Er vindt nu eenmaal veel misbruik plaats in het huidige systeem, daar is de studentenraad, net als de Universiteit, van overtuigd. Daarom proberen we naar een oplossing toe te werken.

  Reageer
 • Wijsneus

  Beter registratie sytseem, vouchers voor eerste jaars, labjassen op de practicumzalen... dit lijken mij genoeg opties om hier een kosteloze oplossing voor te vinden. Daarnaast heb ik ergens gelezen dat je hier helemaal geen geld voor mag vragen.

  Ik weet niet wat de studentenraad nou opeens zo moeilijk doet: ‘maar het kan zijn dat we informatie missen waardoor onze mening verandert.’ Dat kan altijd wel het geval zijn. Als de universiteit nu snel een beslissing wilt zeg je gewoon nee. Dan kunnen ze het volgend jaar opnieuw proberen met een beter voorstel. Kunnen jullie nu lekker op vakantie!

  Reageer
 • Tom D

  Ik zou liever zien dat er standaard voldoende labjassen in de practicumzalen aanwezig zien. Als oud-student biotechnologie herinner ik me dat labjassen vaak vergeten werden, nooit werden uitgewassen, en zo'n lekker idee is het niet om met een mogelijke GMO besmetting op je jas weer naar huis te fietsen. Tijdens je thesis was er sowieso een andere jas voor je bij de betreffende leerstoelgroep. Ik zeg: gewoon centraal regelen, regelmatig laten wassen, en ik durf te wedden dat het totaalaantal labjassen per jaar nog veel drastischer omlaag kan.

  Reageer
 • Mw

  Geef alle studenten die recht hebben op een labjas een afhaalbewijs en neem die in bij afgifte van de labjas en klaar! Hoef je niet te zoeken in lijsten bij de drukke wachtrijen

  Reageer
 • Een maas is het systeem

  Ja, het is een deel van je opleiding en de universiteit heeft verplichte bescherming dmv oa labjassen ingesteld (of opgelegd gekregen door (inter)nationale reglementen). Ergens hoort dit dus onder de verantwoordelijkheid van de universiteit, maar mijn inziens weet je ook dat dit nodig is als je een studie kiest, net als de vele boeken of bv een snijset.

  Daarbij, de enige registratie nu is een vinkje op je (jaarlijkse!) Wurgregistratiekaart. Deze kaart wordt na een jaar vervangen en je registratie is zo 'uitgewist'. Zo geniet ook ik na mijn 3de jaar van een nieuwe labjas nu de eerste onder de vislucht, biggenbloed, micro-organismen en chemicaliën zit. Gebruik inderdaad zoals hiervoor genoemd een digitale registratielijst, probleem opgelost, of laat de student betalen voor de benodigdheden van zijn/haar studie.

  Reageer
 • Bolleboos

  Is het niet de verantwoordelijkheid van de universiteit om een veilige werkplek te faciliteren? Daar past wat mij betreft het kosteloos aanbieden van labjassen aan studenten - die het ook écht nodig hebben - goed bij.

  Het is inderdaad gewoon een kwestie van goede registratie. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn voor een universiteit met zoveel bollebozen om dit fatsoenlijk bij te houden?

  Reageer
 • Madelon

  Wat mist is een sluitend registratiesysteem bij de WUR shop. Alle studenten in een opleiding met veel natte practica moeten gewoon één jas kunnen krijgen, dat moet toch te registreren zijn ? En als iemand van een andere opleiding toevallig eenvak met een practicum kiest kan de docent daar toch een lijst van naar de WUR shop sturen ? Zie niet in waarom dat niet makkelijk te regelen is. Wur kaart scannen en hup.

  Reageer
 • RB

  Eerste labjas gratis is een goed initiatief, omdat alles al vrij duur is. Gewoon registreren wie recht heeft op een gratis jas en bijhouden wie deze gehad heeft, dus een lijst maken met studenten die natte practica volgen en af laten tekenen wanneer zij hun gratis jas opgehaald hebben. Als je er geen recht (meer) op hebt, maakt niet uit of dat is omdat je al een gratis jas hebt gehad of geen natte practica volgt, moet je ervoor betalen. De prijs voor een extra jas mag ook best omhoog, dan is het duidelijk dat er zorgvuldig mee omgegaan moet worden. Op die manier krijg je het beste van beide lijkt me.

  Reageer
 • Labjas

  Als alleen eerstejaars die natte practica hebben recht hebben op een labjas moet het toch eenvoudig te controleren zijn bij de WUR-shop?!

  Dat eenvoudig controleren gebeurt volgens mij nu niet, want als zesdejaars student kon ik dit jaar voor de zoveelste jaar achtereen 'gewoon' een gratis labjas ophalen...

  Reageer
 • kl

  Ik zie geen reden om ze gratis te houden. Boeken en readers etc. zijn toch ook niet gratis, waarom dit dan wel.
  Helemaal als er misbruik van wordt gemaakt.

  Gewoon laten betalen!

  Reageer

Re:ageer