Nieuws - 7 juli 2014

Universiteit is misbruik labjassen beu

tekst:
Rob Ramaker

Wageningen Universiteit overweegt komend collegejaar de gratis labjas voor eerstejaars af te schaffen. De jassenregeling wordt al jarenlang op grote schaal misbruikt.

Foto: FireFawkes

WU-eerstejaars die natte practica volgen, hebben eenmalig recht op een gratis labjas. Elk jaar worden echter veel meer exemplaren afgehaald bij de WUR-shop. Hierdoor besteedt de universiteit jaarlijks meer dan de begrote 28 duizend euro aan witte jassen. Wat rector Kropff hierbij vooral ergert, is dat de jassen die bedoeld zijn voor veiligheid regelmatig worden gedragen op feesten. Het is de universiteit de laatste jaren echter niet gelukt een sluitend systeem te bedenken om misbruik tegen te gaan.

Vanaf september wil de WU in een klap een einde maken aan het probleem, zo bleek tijdens een overleg met de studentenraad afgelopen week. Studenten moeten twintig euro gaan betalen voor hun labjas. Het uitgespaarde geld kan worden gebruikt voor studentenorganisaties die meer financiële steun nodig hebben. Daarmee staat de studentenraad voor een lastige keuze.

De studentenvertegenwoordigers voelen zich sowieso voor het blok gezet. Zo zou het onderwerp te kort voor de vakantie op de agenda zijn gezet en heeft de raad niet alle informatie voor een goed besluit. De studentenraad wil daarom nu nog geen besluit nemen: ‘Op dit moment zijn we tegen,’ zegt Jaap Löwenthal, studentenraadslid namens VeSte, ‘maar het kan zijn dat we informatie missen waardoor onze mening verandert.’ Bovendien vermoeden de studentenraadsleden dat alternatieve oplossingen mogelijk zijn.

Volgens de universiteit is de studentenraad wel degelijk goed ingelicht. Er zou met voorgaande studentenraden uitgebreid zijn overlegd maar informatie is niet goed overdragen tussen verschillende lichtingen. De botsing draait er nu op uit dat de raad aanvullende resultaten krijgt van de universiteit, over bijvoorbeeld mislukte oplossingen. Waarschijnlijk volgt eind augustus een definitief besluit over de gratis labjas.