Nieuws - 1 januari 1970

Universiteit is eigenaar van wetenschappelijk werk

Universiteit is eigenaar van wetenschappelijk werk


Een knuppel in het hoenderhok. Zo omschrijft Schuijt zelf zijn artikel in het blad Informatierecht van deze week. Daarin veegt hij alle argumenten van tafel om wetenschappers zelf het auteursrecht over hun publicaties te geven. Volgens Schuijt vallen wetenschappers gewoon onder artikel 7 van de auteurswet. Dit artikel bepaalt dat publicaties die voortvloeien uit een werkgevers-werknemersverhouding formeel gemaakt worden door de werkgever. Er is geen enkele reden wetenschappers en universiteiten van deze regel uit te zonderen, stelt Schuijt

Veel juristen zijn bang voor de consequentie van deze redenering. Die zou universiteiten ook het recht geven om een publicatie tegen te houden of te veranderen. Maar die vrees is misplaatst, denkt Schuijt, want de ongeschreven regels van de academische vrijheid verhinderen zulk ingrijpen. Desnoods kunnen daarover afspraken gemaakt worden in een cao

Juist door die cao is de kwestie actueel. Vanouds gaan de universiteiten ervan uit dat niet zijzelf, maar hun werknemers over de auteursrechten beschikken. Maar dat willen zij veranderen, want alleen als zij die rechten hebben, kunnen ze zelf wetenschappelijk werk elektronisch publiceren. Dat willen ze graag, omdat ze zo het monopolie van de - dure - uitgevers kunnen breken

In de cao van afgelopen voorjaar hebben de universiteiten daarom met de vakbonden afgesproken dat er nieuwe regels moeten komen. Vorig jaar plozen ze de auteurswet al eens uit, met als conclusie dat ze uitsluitend beschikken over de rechten over werk dat voor onderwijsdoeleinden gemaakt is

Maar volgens Schuijt staan de universiteiten er gunstiger voor: ze beschikken over alle rechten. De onderhandelingen met de bonden moeten slechts gaan over bijvoorbeeld vergoedingen voor wetenschappers als hun werk geld oplevert en over model-contracten met uitgevers. Laten we ophouden te beweren dat wij het auteursrecht hebben, zegt Schuijt. Dat is vechten tegen de bierkaai. , foto G.A