Nieuws - 1 januari 1970

Universiteit helpt scholengemeenschap

Wageningen Universiteit gaat de Edese scholengemeenschap Het Streek helpen bij het invullen van haar ‘technasium’ met speciaal onderwijs voor de betere leerlingen met interesse in natuur en techniek. De Wageningse onderwijsinstituten tekenden daarvoor afgelopen week een samenwerkingsovereenkomst voor zes jaar.

'Technasium, dat is net als het gymnasium. Maar hier doe je onderzoekjes in plaats van talen.' Zo omschrijft een brugklasleerling het technasium op de website die hij voor een schoolproject bouwde.
De christelijke scholengemeenschap startte dit jaar al met het technasium. In het lesprogramma zijn naast de reguliere vakken zogeheten scienceblokken opgenomen, waarin de leerlingen kennismaken met ontwerpen en onderzoeken. Vorige week sloten de 43 leerlingen van de twee ingestelde technasiumbrugklassen het tweede blok ‘Spelen met chemie’ af, waarvoor ze aan de universiteit al een aantal practica deden. Deze samenwerking is nu in een overeenkomst geregeld.
Voor het onderwijs van de technasiumleerlingen stelt Wageningen Universiteit een aantal van haar faciliteiten beschikbaar, waaronder practicumruimtes. Ook zal de universiteit een aantal excursies organiseren. Daarnaast kunnen docenten van Het Streek voor de invulling van de blokken aankloppen bij de universiteit, die ze dan in contact brengt met Wageningse wetenschappers op hun vakgebied. Voor hun profielwerkstukken mogen de leerlingen gebruikmaken van de universiteitsbibliotheken. / JH