Nieuws - 1 januari 1970

Universiteit gaat opleidingen zelf keuren

Hogescholen en universiteiten die hun interne kwaliteitszorg op orde hebben, mogen hun opleidingen in de toekomst zelf keuren. Daarnaast wil staatssecretaris Rutte de kwaliteitskeuring van het hoger onderwijs minder arbeidsintensief maken door de opleidingen te verbreden en in aantal terug te brengen.

In een brief aan de Tweede Kamer komt de staatssecretaris definitief terug op zijn idee om opleidingen straks te laten keuren in domeinen: tevoren vastgestelde clusters van verwante opleidingen. Discussies met het onderwijsveld, adviezen van experts en scepsis vanuit de Tweede Kamer hebben hem deze zomer op andere gedachten gebracht. Immers, hoe zouden deze domeinen er uit moeten zien en zouden ze - ook internationaal - wel voldoende herkenbaar zijn?
Rutte kiest daarom nu definitief voor een aanpak ‘van onderop’, waarbij de hogescholen en universiteiten gestimuleerd worden om hun opleidingen zelf te verbreden - bij voorkeur in goed overleg. De voortekenen zijn gunstig. Het wo heeft al laten weten bereid te zijn om het aantal bachelorstudies van 206 naar 113 terug te brengen en het hbo broedt op een vergelijkbare operatie. Ook het grote aantal wetenschappelijke masteropleidingen kan omlaag. Daarmee zouden de administratieve lasten van de accreditatie fors verkleind worden.
Na 2009, als de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) alle afzonderlijke opleidingen ten minste éénmaal heeft gekeurd, kunnen hogescholen of universiteiten een instellingskeurmerk krijgen. Dat gebeurt alleen als ze een onberispelijke staat van dienst hebben op het gebied van hun interne kwaliteitsbewaking. In geval van twijfel kan het instellingskeurmerk voor alleen hun bacheloropleidingen verleend worden, of voor alleen hun hbo- of universitaire opleidingen.
Maar zelfs als het een instelling lukt om volledig geaccrediteerd te worden, blijven externe deskundigen hun opleidingen steekproefsgewijs beoordelen. Ook kan de NVAO onaangekondigd een oordeel uitbrengen. / HOP