Nieuws - 1 januari 1970

Universiteit erkent problemen met Engelstalig onderwijs

Universiteit erkent problemen met Engelstalig onderwijs

Universiteit erkent problemen met Engelstalig onderwijs


De klachten van studentenbond WSO over Engelstalig onderwijs worden serieus
genomen bij de afdeling Onderwijs- en studentenaangelegenheden van de
universiteit. Directeur drs Paul Deneer erkent dat er problemen zijn. Om
deze aan te pakken zal het vrijblijvende karakter van de cursus Engels voor
docenten verdwijnen en worden internationale studenten in de toekomst
strenger getest op het niveau van hun Engels.

Woordvoerder van de raad van bestuur Simon Vink stelde in het Wb 3 van 23
januari dat docenten zich niet extra belast hoeven te voelen wanneer een
student de taal niet beheerst. Dit zou de eigen verantwoordelijkheid van
studenten zijn. Ook begreep hij niet dat Nederlandse studenten nu klagen
terwijl de universiteit in het verleden nooit klachten kreeg over de
Engelstalige MSc-opleidingen.
Deneer is het niet eens met Vink. Onderwijs- en studentenaangelegenheden
neemt de klachten van de WSO serieus. Deneer ziet wel degelijk een probleem
en hij vindt niet dat een taalachterstand kan worden afgeschoven op de
eigen verantwoordelijkheid van studenten. ,,De universiteit heeft er geen
enkel belang bij de naam te krijgen dat buitenlandse studenten hier
gemakkelijk terechtkunnen.''
,,De waarheid ligt ergens in het midden'', denkt Speelman. Hij geeft toe
dat er problemen zijn, al liggen die wel genuanceerd. In het eerste concept
van het nieuwe instellingsplan wordt volgens de rector duidelijk aandacht
aan het probleem geschonken. Speelman: ,,Er valt wel wat te verbeteren. Er
zijn wel wat problemen hier en daar.''
Deneer denkt dat de slechte taalbeheersing van sommige studenten belastend
is voor docenten en andere studenten. Om deze reden moet strakker worden
vastgehouden aan eisen voor taalvaardigheid. In de komende perioden zal nog
beter worden gekeken naar de uitkomsten van de test Engelse die
internationale studenten moeten doen voor ze naar Wageningen komen. Omdat
de test die nu gebruikt wordt niet voldoende zegt, ontwikkelt het Centrum
voor Talenonderwijs een nieuwe test die ook luister- en spreekvaardigheid
meeneemt.
Volgens Deneer is het noodzakelijk een nieuwe test te ontwikkelen, vooral
omdat met de bestaande test gefraudeerd kan worden. ,,Er zijn toch mensen
die op slinkse wijze omgaan met de test.''
Ook klachten over het Engels van docenten worden serieus genomen. In
overleg met de onderwijsinstituten zoekt een projectgroep naar
mogelijkheden om het probleem aan te pakken. Een concreet idee is volgens
Deneer het minder vrijblijvend maken van de cursus Engels voor docenten. De
cursus wordt nu al aangeboden, maar door een hoge werkdruk komen weinig
docenten eraan toe. |
L.M.