Nieuws - 31 oktober 2017

Universiteit en UAF tekenen samenwerkingsovereenkomst

tekst:
Linda van der Nat

Wageningen University and Research en UAF, stichting voor vluchteling-studenten, hebben gisteren hun samenwerking officieel bekrachtigd. De universiteit streeft naar een verdubbeling van het aantal vluchtelingstudenten op WUR.

© Sven Menschel

Rector Magnificus Arthur Mol en UAF-directeur Mardjan Seighali ondertekenden een convenant waarin zij stellen hun samenwerking te intensiveren. Het UAF biedt vluchtelingen met een verblijfstatus begeleiding en financiële ondersteuning om een studie te volgen in Nederland. In het verleden werkten het UAF en WUR ook samen, maar die samenwerking was meer ad hoc.

Momenteel studeren er vijf vluchtelingstudenten via het UAF aan WUR. Mol hoopt dit aantal te verdubbelen. Daarnaast is WUR lid geworden van het Scholars at Risk netwerk, waarbij ze twee posities per jaar beschikbaar stelt voor bedreigde wetenschappers. We zijn een kleine universiteit als je ons vergelijkt met universiteiten in het buitenland, stelde Mol, kleiner misschien ook dan de universiteiten in de landen waar deze mensen vandaan hebben moeten vluchten. 'Maar we zijn een internationale universiteit. Onze studenten en medewerkers reizen ook naar landen waar het niet vanzelfsprekend is dat ze in vrijheid kunnen studeren. Kwaliteit van leven is een speerpunt van deze universiteit. Daarom vinden wij het zo belangrijk dat we een bijdrage kunnen leveren om vluchtelingen een kans kunnen geven zich hier te blijven te ontwikkelen', aldus Mol.

Programma
Er werd ook uitgebreid stilgestaan bij het programma WURth-while, dat sinds het begin van dit collegejaar vluchtelingen zonder verblijfstatus de mogelijkheid biedt gratis vakken te volgen aan WUR. Ook andere universiteiten, zoals de universiteit van Utrecht en Nijmegen, hebben hun colleges opengesteld. Het idee achter het programma is dat vluchtelingen zich tijdens hun wachtperiode kunnen oriënteren op een toekomstige studie of werkrichting. Momenteel volgen negen vluchtelingen zonder status een van de vakken die door docenten zijn opengesteld. Zeker een daarvan hoopt met financiële hulp van het UAF in Wageningen een studie te volgen.

Mol zou graag zien dat het aantal vakken dat vluchtelingen zonder status gratis kunnen volgen nog verder groeit, zei hij. Volgens de rector is hier veel steun voor in de Wageningse gemeenschap. Hij werd op zijn wenken bediend: Marjolijn Dannenburg, een van de initiatiefnemers van WURth-while, wist te vertellen dat er inmiddels 105 vakken opengesteld zijn. In periode 2 zijn opnieuw negen studenten begonnen, waarvan vier ook in periode 1 een vak hebben gevolgd.

Het convenant dat vandaag ondertekend werd, past in het breder beleid ‘Refugees@WUR’ waar de raad van bestuur eerder dit jaar toe besloot. In dat beleid staat onder meer ook dat de universiteit zich zal inzetten voor mogelijkheden voor stages en werkervaringsplekken voor vluchtelingen. Ook wil de universiteit de interne en externe communicatie over het vluchtelingenbeleid verbeteren.

Lees meer: