Nieuws - 23 mei 2002

Universiteit draaide quitte in 2001

Universiteit draaide quitte in 2001

De universiteit heeft financieel quitte gedraaid in 2001. Dat blijkt uit het verslag van de universiteit over het afgelopen boekjaar.

De vijf departementen van de universiteit boekten allemaal een klein overschot. Samen behaalden zij een positief resultaat van ongeveer 1 miljoen euro. Dat overschot werd echter ruimschoots tenietgedaan door een verliespost van ruim zeven miljoen euro bij het Facilitair Bedrijf. Buitengewone baten door de verkoop van gebouwen zorgden er toch nog voor dat de universiteit in de zwarte cijfers bleef.

Uit het jaarverslag blijkt verder dat het aantal studenten vorig jaar gestegen is. Het aantal Nederlandse studenten steeg van 3700 tot 3776, maar de grootste groei zit in de buitenlandse studenten. Het aantal buitenlandse MSc-studenten, dat de laatste jaren een gestage groei vertoont, steeg van 422 in 2000 naar 537 in 2001. | K.V.