Nieuws - 1 januari 1970

Universiteit doet weinig aan doorstroming vrouw

Universiteit doet weinig aan doorstroming vrouw

Universiteit doet weinig aan doorstroming vrouw

Ideeën zijn er genoeg om meer vrouwen te laten doorstromen naar hogere functies binnen de Landbouwuniversiteit (LUW). Maar het is erg lastig om die ideeën zonder extra middelen uit te voeren, zo bleek donderdag 11 maart tijdens een bijeenkomst voor vrouwen aan de LUW

Een specifiek emancipatiebeleid kent de universiteit niet. De meeste departementen hebben wel een soort nota geschreven, maar daarin staan vooral cijfers over de huidige situatie. Concrete actie is er nog steeds niet. De ondernemingsraad heeft het college van bestuur al diverse malen gevraagd een document te schrijven met de toekomstplannen. Tot dusver zonder resultaat. Toch verplicht de Wet op de Evenredige Vertegenwoordiging de universiteit daartoe

Personeelszaken heeft er inmiddels een extra medewerker bij. Zij heeft wel emancipatiezaken in haar takenpakket, maar geen extra middelen. Nu wil de afdeling specifiek aandacht besteden aan de doorstroming van vrouwen naar hoger functies via het loopbaanbeleid. De bijeenkomst op 11 maart reikte daarvoor enige ideeën aan. Zo blijkt de cultuur een struikelblok te zijn, zoals de norm van dag en nacht werken. Dit blijkt ook uit onderzoek naar de reden waarom vrouwen weer vertrekken van de universiteit

Bij de doorstroming naar hogere functies hebben vrouwen een achterstand omdat ze minder internationale werkervaring hebben. Bovendien hebben ze in absolute zin minder publicaties, maar gerelateerd aan het aantal arbeidsuren valt dat wel mee. Een suggesties voor verhoging van het aantal vrouwen in hogere functies is dan ook bij de selectie het aantal publicaties te relateren aan de gewerkte tijd. Daarnaast is het zinvol leerstoelgroepen stimuleringspremies te geven om vrouwen als universitair hoofddocent aan te stellen en om aio's buitenlandervaring op te laten doen. Er moet toch iets gebeuren; zo slaan we wel een erg modderfiguur, vindt ing. Gezina Noordewier van Personeelszaken. Aukje Bangma, lid van de ondernemingsraad, wil dan ook bij het ondernemingsplan heel specifiek letten op het aantal vrouwen dat haar baan verliest. L.N

Percentages vrouwen in universitaire functies

19941999

hoogleraar46

universitair hoofddocent 45

universitair docent1517

wetensch. personeel3032

assistent in opleiding3748


The latest version of the Business Plan (now referred to as the Organisational Plan) is being presented as softer than the pre-Christmas form. Instead of the original 285 job cuts there are now only 255 planned, and university personnel will receive a no-redundancy guarantee. The cuts will be achieved through natural wastage, encouraging people to retire at 55, and helping younger members of staff to find a job elsewhere. The investment budget of nearly 30 million guilders is intended to improve the education component and attract leading foreign researchers to Wageningen. In addition, present student numbers of 3,600 should be up to 4,500 in four years from now

Not to be outdone, DLO (Agricultural Research Department) is also busy with mergers in the process of reorganisation and cost-cutting. The Executive Board (WUR) has agreed in principle to the integration of IBN-DLO (Institute for Forestry and Nature Research) and the Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research. This move will lead to streamlining in support services, but there will be no forced redundancies. According to Dr Andro van der Zande, director of the Staring Centre, the merger is not only to do with administrative efficiency. The problems of land use and management of the countryside are increasingly intertwined, a fact also increasingly noted by the institute's biggest client, the Ministry of Agriculture. In addition, the research area of soil and land use will fall under the integrated end-product Rural Areas and Nature

Everyone agrees that something needs to be done to ensure that women fill more higher positions within the Agricultural University. The question remains, how? The University has no policy on emancipation for women, although most departments have their own memorandum. A meeting for women at WAU held on March 11 concluded that the main stumbling blocks were the culture of the university as well as the fact that women often have less international work experience then men. Women publish absolutely less than their male counterparts, but when the amount of hours they work is taken into account this difference disappears. The Personnel Department wants to improve the situation by working on career planning for women

Thirty years of heating and mixing at the Sub-department of Food and Bioprocess Engineering has come to an end for Dr Dick van Zuilichem and Willem Stolp. The crowning glory of their time together is a food processing technique called High Temperature Short Time (HTST). Drastically reduced times for blanching and sterilizing vegetables using microwave ovens will revolutionise tinned and bottled vegetables. The days of soggy tasteless vegetables are over: in their place we can expect tastier mushrooms, peas and beans with more of their original texture. Now it's a question of convincing the more conservative food industry that they should buy the new machinery

Researchers working on growth hormones for livestock are operating in a politically sensitive minefield. In early June, the World Trade Organisation will decide whether the European Union has a case for maintaining their moratorium against importing hormone-treated meat from the US. The decision will be partly based on research from RIKILT-DLO (State Institute for Quality Control of Agricultural Products). Read the full story on the website. www.gcw.nl/wispr/