Nieuws - 1 januari 1970

Universiteit buiten schot

Universiteit buiten schot

Universiteit buiten schot


Vijftien miljoen minder voor DLO

Een beetje meer voor de universiteit, fors minder voor DLO. Dat is het
nieuws uit de begroting van LNV die op prinsjesdag werd gepresenteerd. DLO
moet volgend jaar 10 miljoen inleveren. De korting, die bovenop eerdere
bezuinigingen komt, loopt op tot 15 miljoen in 2006.
Vice-voorzitter ir Kees van Ast sluit niet uit dat de bezuinigingen zullen
leiden tot reorganisaties. ,,Dit is verrekt jammer voor DLO, we zullen in
de najaarsgesprekken met de directieraden moeten bespreken hoe we ermee om
moeten gaan. DLO moet een heel lastige draai gaan maken.’’
De klappen zullen vallen waarschijnlijk vooral vallen bij
onderzoeksprogramma’s die volgend jaar worden afgerond. Het ministerie
financierde tot nu toe vooral vierjarige onderzoeksprogramma’s. Volgend
jaar loopt ongeveer een kwart van die programma’s af. Een groot deel van de
programma’s zal waarschijnlijk geen vervolg krijgen vanwege de
bezuinigingen.
Voor de universiteit bevatte de begroting juist goed nieuws. Wageningen
universiteit mag dankzij de groei van het aantal studenten en promovendi
rekenen op ruim 8 miljoen euro extra voor het onderwijs in 2006. Op het
onderzoek van de universiteit wordt juist 3 miljoen gekort. Kleine
tegenvaller is dat het ministerie heeft besloten de zogenaamde ‘incidentele
looncomponent’ niet meer te compenseren, de universiteit krijgt daardoor
geen geld meer om goed functionerende medewerkers extra te belonen. Dat
betekent jaarlijks een korting van ongeveer 0,5 procent, schat Van Ast.
Naast financiële cijfers bevat de begroting ook streefcijfers voor de
kwaliteit van het werk van Wageningen UR. Het ministerie wil dat alle DLO-
instituten een positieve beoordeling krijgen van visitatiecommissies,
zestig procent van de afgeleverde rapporten moet een positief oordeel
krijgen van het ministerie. De beleidsambtenaren in Den Haag gaan daarvoor
de bruikbaarheid van DLO-rapporten beoordelen. Op langere termijn moet
tachtig procent van de rapporten een positief oordeel krijgen. | K.V.