Wetenschap - 7 oktober 2016

Unilever zoekt de samenwerking op

tekst:
Albert Sikkema
1

Met de komst van het R&D-lab in Wageningen past Unilever zijn innovatiebeleid aan. ‘We willen niet meer alles zelf ontwikkelen, maar samenwerken met universiteiten, instituten en startende bedrijfjes in een innovatie-ecosysteem’, vertelt woordvoerder Fleur van Bruggen van Unilever. ‘Daarom is de keuze op Wageningen gevallen.’

Unilever gaat alle kennis en expertise op het gebied van voeding bundelen in het nieuwe R&D-lab in Wageningen. Die kennis is nu verspreid over drie locaties: Vlaardingen, Heilbronn en Poznan. Daartoe zocht het concern een geschikt ‘ecosysteem’ om haar innovatie in te bedden. De Wageningse campus kwam toen als beste uit de bus, vanwege de voortreffelijke universiteit, de instituten en startups. ‘En de voedingstak van TNO komt ook naar de Wageningse campus’, vult Van Bruggen aan. ‘Wageningen is leidend in agrofood in de wereld.’

Samenwerken
Unilever wil meer met onderzoekers en andere bedrijven samenwerken in innovatie. ‘Dat doen we ook op het gebied van Home Care en Personal Care, zeg maar wasmiddelen en shampoos. Ons nieuwe R&D-centrum op dat gebied is gevestigd in zo’n ecosysteem in Port Sunlight nabij Liverpool in Engeland.’ Met welke groepen Unilever in het bijzonder wil samenwerken in Wageningen, moet nog verder worden uitgewerkt. Eerst moet de directie van de levensmiddelenfabrikant haar voorstel nog door de ondernemingsraad loodsen. Die is kritisch, omdat de huidige R&D-vestiging in Vlaardingen verloren gaat. ‘Maar dat is een zestig jaar oud pand dat niet meer levensvatbaar is’, licht Van Bruggen toe. ‘Bovendien ligt dat niet in een food ecosyteem maar in een petrochemisch gebied.’

Verkennen
Petra Caessens, manager Campusontwikkeling van WUR, is zeer blij met de komst van Unilever naar de campus. ‘Er waren al contacten tussen WUR en R&D-mensen van Unilever om verdere samenwerking te verkennen. Vanuit de campusontwikkeling hoopten we dat het bedrijf een innovatie-hub van tien tot twintig mensen op de campus wilde openen. Begin dit jaar bracht het R&D-management van Unilever om die reden een bezoek aan de campus om de mogelijkheden van samenwerking te bespreken.'

'Tijdens de zomervakantie werd echter duidelijk dat Unilever een locatie zocht voor haar gehele voedingslab', vertelt ze verder. 'Toen mocht de WUR samen met de Netherlands Foreign Investment Agency en regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NV een bidbook opstellen met de sterke punten van de Wageningse campus.' Unilever heeft ook naar geschikte locaties in andere landen gekeken, zoals Engeland, Zwitserland, India en China, vermoedt Caessens. ‘Het bedrijf wilde dicht bij een universiteit zitten, onderzoeksfaciliteiten kunnen delen en direct met medewerkers en studenten kunnen schakelen.’

Duurzaamheid
De komst van Unilever is goed voor de WUR, denkt Caessens, en niet alleen voor het Wageningse voedingsonderzoek. ‘Het mooie van Unilever is dat duurzaamheid een leidend principe is in het bedrijf. En dat gaat veel verder dan de levensmiddelentechnologie. Dus ik zie brede mogelijkheden voor samenwerking met de universiteit en instituten.’ Critici wijzen op de mogelijke dubbelrol van Louise Fresco, zowel bestuursvoorzitter van de WUR als non-executive director van Unilever. ‘Juist om die reden is Louise volledig buiten alle besprekingen tussen de WUR en Unilever gehouden’, licht Caessens toe.   

Re:acties 1

 • Jan W. de Leeuw email: jan.de.leeuw@nioz.nl

  L.S.
  Op basis van bovenstaande informatie schrijf ik u het volgende. Mijn naam is Jan de Leeuw en ik ben als wetenschapper verbonden aan het Koninklijk Nederlands Instuut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel en als hoogleraar aan de Univ. van Utrecht, Aardwetenschappen. Recent ruimteonderzoek aan de ijsmaan Enceladus heeft aangetoond dat in de oceaan onder de ijskorst van deze ijsmaan complex organisc materiaal aan wezig is dat via ijsfonteinen naar buiten komt en door de Cassini satelliet massaspectrometrisch is gemeten. Het lijkt om mengsels van zg. alkylbenzenen te gaan. Om dit te verifieren zou ik graag een monster van 10 ml van lineaire alkylbenzeensulfonaten als standaard willen gebruiken. Deze verbindingen worden op zeer grote schaal gebruikt als grondstof voor vele synthetische detergentia, naar alle waarschijnlijkheid dus ook bij Unilever. Probleem voor ons is dat bij bestelling van deze uitgangsstoffen een afname van minimaal 1 ton vereist is. Dat is veel te veel en veel te duur. Mogelijk zouden wij een monster van ca. 10 ml. van Unilever kunnen betrekken. Graag uw respons.
  Hartelijke groet,
  Jan W. de Leeuw, jan.de.leeuw@nioz.nl

  Reageer

Re:ageer