Nieuws - 28 februari 2002

Uniform

Uniform

Het is tijd dat er in de EU uniforme regels komen voor de veehouderij. Daarbij moet het gaan om doelvoorschriften en niet meer om middelvoorschriften. Door die laatste verzanden nationale discussies 'in discussies over vereiste meters, centimeters of zelfs millimeters'. Dit zegt prof. Leo den Hartog in zijn inaugurele rede op 28 februari.

Den Hartog is directeur Research & Development bij Nutreco en bijzonder hoogleraar bedrijfsontwikkeling in de veehouderij bij Wageningen Universiteit.

De discussie over millimeters illustreert de hoogleraar met de minimaal vereiste spleetbreedte voor vloerroosters in de varkenshouderij. De EU schrijft voor dat die minimaal 20 millimeter moeten zijn. In Nederland was de minimumbreedte 18 millimeter, waardoor Nederlandse varkenshouders opnieuw forse investeringen moeten doen. Een ander voorbeeld is de verschillende interpretatie van de minimale oppervlakte per zeug in Denemarken, Duitsland en Nederland. Den Hartog: "Vanuit het dier geredeneerd is er geen enkele reden om per land verschillende interpretaties te hanteren." Die verschillen zijn niet uit te leggen aan de ondernemers, vindt hij. | L.N.