Nieuws - 14 februari 2012

Unieke DNA-mutatie in zeldzame koe

Witrikrunderen hebben een bijzondere genetische structuur die nog niet eerder bij zoogdieren is aangetoond. Stukken DNA vormen een cirkel en verplaatsen zich van het ene naar het andere chromosoom.

Witrikkoe.jpg
Dat meldden Belgische onderzoekers uit Luik en het Centrum Genetische Bronnen Nederland (CGN) uit Wageningen begin februari in Nature. Samen met Belgische onderzoekers en de stichting Zeldzame Huisdierrassen had het CGN DNA verzameld van Witrikkoeien. Die worden gekenmerkt door een witte streep op de rug. De inheemse Witrikkoe wordt nog door een aantal Nederlandse fokkers in stand gehouden. Bij onze zuiderburen heeft de Belgische Blauwe ook deze typerende kleurslag.
Luikse onderzoekers zochten in het DNA van deze rassen naar de genetische verklaring van de witte streep. Ze vonden dat een stukje DNA van chromosoom 6 een cirkel heeft gevormd en daarna naar chromosoom 29 is verhuisd. Wanneer deze cirkel op één van de chromosomen 29 aanwezig is, ontstaat bij de Belgische Blauwe en Nederlandse bonte dieren de witrikkleur. Hebben beide chromosomen 29 de cirkel ingebouwd, dan is het dier vrijwel geheel wit.
Niet eerder hebben genetici aangetoond dat stukken DNA van het ene naar het andere chromosoom verhuizen in de vorm van een cirkel. De ontdekking zet de onderzoekers op een nieuw spoor bij de studie naar mutaties in erfelijk materiaal. Voor de fokker van de zeldzame Witrikkoeien verandert er weinig.