Nieuws - 26 mei 2015

Uni: niet meer dan 300 euro voor bestuursjaar

tekst:
Carina Nieuwenweg

De studentenraad en rector magnificus Martin Kropff hebben hun eerste discussie gevoerd over de hoogte van de bestuursbeurs. De studentenraad eist 572 euro per maand plus een vergoeding voor het collegegeld. De rector wil niet meer dan 300 per maand euro betalen.

De besturen van 23 studentenorganisaties waren donderdag 21 mei vertegenwoordigd bij het overleg tussen de studentenraad en de rector over de FOS, de Financiële Ondersteuning voor Studenten. Deze regeling wordt gebruikt om studenten financieel te ondersteunen wanneer zij hun studie op een lager pitje zetten voor een bestuursjaar. De studentenraad had de studentbestuurders gevraagd aanwezig te zijn om een duidelijk signaal te geven aan het universiteitsbestuur: zonder hen is er geen bruisend studentenleven in Wageningen.

Tijdens de vergadering werd duidelijk dat de raad van bestuur het advies wil volgen van de werkgroep die zich de afgelopen tijd over de toekomst van de bestuursbeurs heeft gebogen. Dat advies luidt: een vergoeding van 286 euro per maand. Niet alleen valt dit binnen het beoogd budget voor FOS, het is ook een mooi vervolg op het vorig beleid waarbij de hoogte gelijk was aan de studiebeurs, aldus de RvB.  

De studentenraad eiste het dubbele van het aanbod van de universiteit. ‘Studenten krijgen het financieel al lastig genoeg door het sociaal leenstelsel. De vergoeding hoeft geen vetpot te zijn, maar van 286 euro per maand kan de huur niet eens betaald worden.’ De raad wil voorkomen dat een bestuursjaar een ‘eliteding’ wordt.  Bovendien wil de raad een vergoeding voor het collegegeld. Studentbestuurders betalen volledig collegegeld, maar volgen amper lessen en maken zelden tentamens.

Martin Kropff bood de studentenraad uiteindelijk een bedrag van 300 euro. Meer was volgens hem niet mogelijk, tot onvrede van de studentenraad en veel aanwezige studentbestuurders.

Wegens tijdgebrek werd het onderwerp afgesloten. De discussie zal op een later tijdstip hervat worden.