Nieuws - 22 april 2015

'Uitval promovendi veel kleiner'

tekst:
Albert Sikkema

Promovendi in Wageningen en andere universiteiten haken niet massaal af, stelt Johan van Arendonk, dean of science in Wageningen. In Wageningen haalt ruim 80 procent van de promovendi de eindstreep. Dat is een stuk meer dan de bijna 60 procent die het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP) vermeldde.

<infographic: Studio Lakmoes>

Promovendi haken massaal af, stelde het HOP vorige week. Het persbureau presenteerde cijfers van de VSNU van promovendi die in 2008 zijn begonnen. De gepresenteerde cijfers zijn onvolledig en tendentieus, reageert Van Arendonk.

De VSNU-gegevens waarop het HOP zich baseert, lopen van 2008 tot 2013, stelt Van Arendonk, dus het totaal aantal gepromoveerden binnen zes jaar van cohort 2008 is onvolledig. Dat percentage weten we pas met de  - nog niet gepubliceerde - cijfers van 2014 erbij. Bovendien stelt het artikel dat promovendi na 6 jaar afhaken. Dat klopt niet volgens Van Arendonk – ook daarna promoveren nog aio’s die hun onderzoek vanwege ziekte of zwangerschap moesten onderbreken. Gemiddeld promoveert 75 procent van de promovendi op de Nederlandse universiteiten, stelt Van Arendonk op basis van cijfers van de VSNU. In Wageningen ligt het ‘promotie-rendement’ op ruim 80 procent.

De dean of science kan ook aangeven om welke redenen 20 procent van de promovendi afhaakt. Zeven procent van de promovendi haakt binnen anderhalf jaar af als gevolg van het ‘go-no go gesprek’ met de promotor, waarin wordt beoordeeld of de promovendus op schema zit om te promoveren. Drie procent haakt in de jaren daana toch af. Meestal komt dat door persoonlijke problemen, zegt Van Arendonk. En nog eens tien procent van de promovendi maakt wel het onderzoek af, maar niet het proefschrift. Ze publiceren hun onderzoek dus wel in wetenschappelijke tijdschriften, maar ze schrijven geen proefschrift. Vaak komt dat door tijdgebrek, bijvoorbeeld omdat de promovendus een baan heeft aangenomen, of door problemen in de persoonlijke sfeer.

Volgens Van Arendonk neemt het percentage promovendi dat de eindstreep haalt, de laatste jaren juist toe. Bovendien neemt de snelheid van promoveren op de Nederlandse universiteiten gestaag toe, zegt de dean of science. Hij baseert zich op cijfers van de vereniging van universiteiten, VSNU.


<infographic: volgens het Rathenau-instituut (cijfers tussen 2004 en 2011) haalde 28 procent van de promovendi aan de Nederlandse universiteiten de eindstreep niet>