Nieuws - 6 september 2007

Uitstervende landbouwdieren

Elke maand verdwijnt ergens in de wereld een ras landbouwhuisdieren. Dat staat in het deze week verschenen FAO-rapport The State of the World's Animal Genetic Resources for Food and Agriculture. Ook zeldzame Nederlandse rassen staan op de FAO-lijst, zoals het Veluws heideschaap. Deze schapen kwamen juist vorige week in het nieuws omdat het blauwtongvirus heeft toegeslagen.

305_opinie_0.jpg
Sipke-Joost Hiemstra van het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) is net deze week in het Zwitserse Interlaken bij een conferentie over genetische diversiteit bij landbouwhuisdieren. Blauwtong vormt volgens hem een serieuze bedreiging voor enkele zeldzame rassen. ‘Vorig jaar zagen we al een probleem opdoemen door blauwtong bij het Mergellandschaap. Wanneer grotere aantallen schapen doodgaan is dat een bedreiging voor het ras. Bovendien is het niet meer mogelijk om rammen tussen de verschillende kuddes uit te wisselen. Dan ga je genetisch gezien risico's lopen.’
Het CGN neemt al maatregelen, zegt Hiemstra. ‘Een aantal jaren geleden, na de uitbraak van MKZ, hebben we het initiatief genomen om sperma van rammen op te slaan in de genenbank. Voor de zomer hebben we de stamboeken van heideschapen opnieuw aangeboden om de genenbank aan te vullen. Dit is van belang gezien de dreiging van dierziekten en omdat de heideschapen in specifieke regio’s voorkomen.’
Hiemstra is in Interlaken om met collega’s uit andere landen afspraken te maken over een wereldwijd actieprogramma voor het behoud en duurzaam gebruik van genetische diversiteit bij landbouwhuisdieren. ‘We zijn het vrij snel eens over het soort acties dat nodig is, maar de onderhandelingen spitsen zich toe op de implementatie en financiering van het wereldwijde Global Plan of Action on Animal Genetic Resources.'