Student - 23 september 2013

Uitstel leenstelsel in master tot 2015

tekst:
Rob Ramaker

Groenlinks wil de invoer van het sociale leenstelsel in de master een jaar uitstellen. Dit schept volgens fractievoorzitter Van Ojik tijd voor onderhandelingen.

Dit stelde hij vanmorgen in de Volkskrant.

Voor een meerderheid in de senaat is onderwijsminister Bussemaker afhankelijk van Groenlinks en D66. Beide partijen zijn in principe voor een sociaal leenstelsel maar wensen in ruil voor steun, investeringen in onderwijs en een tegemoetkoming voor arme studenten. Andere oppositiepartijen als PVV en CDA spraken zich eerder expliciet uit tegen een leenstelsel.

De afgelopen tijd voerden oppositie en de minister driftig overleg over een compromis, maar vooralsnog zonder succes. ‘We zien geen enkele beweging bij het kabinet,’ zegt Van Ojik in de Volkskrant. Hij hoopt dat er komend jaar nieuwe toezeggingen zullen komen. Bussemaker is tevreden dat Groenlinks zich vóór een leenstelsel toont. Verder benadrukt ze dat uitstel ook betekent dat eventuele investeringen later komen.

Invoer van het sociale leenstelsel in de bachelor werd al voor de vakantie uitgesteld. Ook de afschaffing of versobering van de OV-jaarkaart is onzeker. Het plan is impopulair bij de oppositie.