Nieuws - 27 juni 2002

Uitspoelen vervuild water uit vollegrondskas onnodig

Uitspoelen vervuild water uit vollegrondskas onnodig

Bij vollegrondsteelt in kassen kan uitspoelen van water naar de omgeving voorkomen worden. Het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) in Naaldwijk ontwikkelde hiertoe samen met IMAG, PRI en Alterra technieken.

Met het uitspoelende water komen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in het milieu terecht. De onderzoekers verbeterden een bewateringsmodel, zodat de watergift steeds gelijk is aan de verdamping. Theoretisch spoelt dan geen water uit naar de omgeving. Dit model is getest bij chrysanten onder glas in de volle grond. Het bleek ook in de praktijk goed te werken. De grootste milieuwinst wordt behaald als de verdeling van het water uit de sproeiers homogeen is. Een extra zekerheid is in te bouwen door vochtsensoren in de grond te steken. Hiermee kunnen telers bijhouden of de bodem niet te droog wordt.

De grote angst van tuinders is dat de gewassen te droog komen te staan. Ze geven daarom liever te veel dan te weinig water, met alle milieugevolgen van dien. "Veel water geven kost weinig moeite en geeft minder risico's voor de teler", zegt ing. Wim Voogt van PPO. "De teler gaat eerder af op zijn ervaringen met het bedrijfstype, de grondsoort en het gewas dan op objectieve wetenschappelijke kennis. Daar is hij moeilijk van af te brengen. Met onze methode werk je op het scherp van de snede, maar de vochtsensoren zijn een goede waarborg." | M.Hg