Nieuws - 30 mei 2012

Uitsluiting als sanctie

Bachelorstudenten moeten sneller hun diploma gaan halen. Dat heeft de universiteit afgesproken met het Ministerie van Onderwijs. Wie te weinig studiepunten haalt, krijgt eerst begeleiding aangeboden. Wanneer dit onvoldoende resultaat oplevert, kan de universiteit een negatief bindend studieadvies geven. Uitsluiting als ultieme sanctie. Goed idee?

23-HR-de-bijl.jpg
Uitsluiting als ultieme sanctie. Goed idee?

Alet Leemans
Studieadviseur bij Bodem, water, atmosfeer
'Ik ben lange tijd geen voorstander geweest van een negatief bindend advies, maar studenten die maar voort blijven hobbelen kosten docenten en begeleiders gewoon te veel tijd. Bij een bindend studieadvies zal degene die echt niet weggestuurd wil worden harder gaan werken. Je moet de lat alleen niet te hoog leggen. Intuïtief zou ik de grens stellen op 24 of 30 studiepunten. Het studierendement verbetert ook met een studievaardigheidstraining in het eerste jaar, mits gekoppeld aan een vak. Het moet ook toegespitst zijn op de opleiding. Zo moeten onze studenten leren omgaan met veel en moeilijke sommen, terwijl anderen vooral worstelen met lappen tekst.'
Xavier Maurer
Zevendejaars, master Urban Environmental Management
'Het bindend studieadvies kan helpen om mensen meer te motiveren voor hun studie en ervoor zorgen dat ze minder vertraging oplopen. Nu kun je nog erg vaak ongestraft herkansen. Maar alle punten moeten halen in het eerste jaar lijkt me wat veel. Er zijn ook mensen die moeten leren studeren. Je gaat volgens mij ook sneller door je bachelor als het eerste jaar interessanter wordt. Het is nu een verlening van je middelbare school, waarin ze proberen je in het gareel te krijgen. Het doel van je studie wordt pas veel later duidelijk, dat zou naar voren gehaald moeten worden. Dat ik zelf pas na zeven jaar afstudeer, komt onder meer door een bestuursjaar bij KSV St. Franciscus en doordat ik binnen mijn studie van richting ben veranderd.'
Hanna Dickers
Eerstejaars, bachelor Internationale ontwikkelingsstudies, uit Duitsland
'Tot nu toe heb ik al mijn punten gehaald. Maar misschien had een bindend negatief advies mij afgeschrikt om hier te gaan studeren. Je moet toch wennen in een ander land, aan een andere taal, bent alleen zonder je ouders. Duitsland ken geen bindend studieadvies. Maar daar geldt wel dat je een examen maximaal drie keer mag doen. Heb je het vak dan nog niet gehaald, dan moet je de universiteit verlaten. Ook als je dan al in je derde jaar bent. Misschien dat zoiets studenten hier ook ertoe aanzet beter hun best te doen.'
Guus Willeboordse
Derdejaars, bachelor Biologie
'Een bindend studieadvies had mij de kop gekost; al was ik dan misschien na de eerste periode alsnog aan de bak gegaan. Ik vond mijn studie wel heel leuk en interessant, maar het studentenleven net iets meer. Nu heb ik een balans gevonden; het jaar erna heb ik wel alles gehaald. Een negatief bindend advies legt meer druk op het halen van punten in het eerste jaar. Maar het kan even duren voor je zelf beseft hoe slecht je ervoor staat, en dan is het misschien te laat. De volle zestig punten verplicht stellen lijkt me geen goed idee. Je moet wel een fout kunnen maken.'
Manouk Uijtdehaag
Eerstejaars, bachelor Internationale Ontwikkelingsstudies
'Ik vind dat er veel haken en ogen zitten aan een bindend studieadvies. Je kunt motivatie niet alleen afmeten aan de cijfers die iemand haalt. Ik zie bij mijn studie mensen die een passie hebben voor wat ze studeren en minder goede cijfers halen, en anderen met minder motivatie die wel alle vakken halen. Ik weet niet waar je gelukkiger mee moet zijn. Ook krijg je in het eerste jaar veel vakken die niet inhoudelijk met je studiegebied te maken hebben, zoals wiskunde en statistiek. En sommige studenten besteden in hun eerste jaar veel aandacht aan activiteiten buiten hun studie, of halen door bijzondere omstandigheden slechtere cijfers. De resultaten in het eerste jaar zeggen dus niet alles over de kans dat iemand binnen vier jaar zijn bachelor afrondt.'
Egbert Kanis
Studieadviseur bij Dierwetenschappen
'Het lijkt me een goed idee. Weinig studenten trekken zich tot nu toe iets aan van het negatief dringend studieadvies dat ze nu thuisgestuurd krijgen van de studentenadministratie. Maar wie in het eerste jaar vertraging oploopt, loopt over het algemeen in latere jaren alleen maar meer achterstand op. Het zou goed zijn als een training studievaardigheden straks verplicht wordt voor studenten met aanzienlijke vertraging. Als het daarna niet beter gaat, kun je beter wat anders gaan doen, ook gezien de komende overheidsmaatregelen. Met de opleiding Dier- en veehouderij van Van Hall Larenstein proberen we nu af te stemmen dat eerstejaars bachelorstudenten makkelijker tussentijds kunnen overstappen. Overigens vind ik dat je het bindende advies pas kunt invoeren als dit scholieren op voorlichtingsdagen is verteld, dus niet eerder dan in 2013.'
Remco Muijtjens
Zesdejaars, master Nutrition and Health
'De langstudeerboete lijkt me al een stimulans om op tijd je bachelor af te maken. Een negatief bindend advies is dan een extra stok achter de deur. Ik ken mensen die in het eerste jaar zes studiepunten haalden, in het tweede jaar vijftien en in het derde jaar alsnog stopten. Dat is zonde van hun tijd en die van de universiteit. Ik heb in mijn eerste jaar maar dertig punten gehaald doordat alles nieuw was, ik het studentenleven ontdekte, in een groot gezellig huis woonde en niet zulke leuke vakken had. Pas in het tweede jaar ben ik serieus gaan studeren.'