Nieuws - 11 januari 1996

Uitslag prijsvraag

Uitslag prijsvraag

Slechts negen lezers gaven gevolg aan de oproep van het WUB om tijdens de kerstdagen het intieme verhaal te schrijven. Wellicht is het geringe aantal inzendingen te wijten aan een licht gevoel van gene, want van degenen die wel de pen ter hand namen, wilden vier graag anoniem blijven, terwijl een zich bediende van een Latijns klinkend pseudoniem.


Een meerderheid van de gekozen onderwerpen strookte met de voorbeelden die wij vooraf aangaven: slippertjes en verliefdheden tijdens stage, conferentie of gewoon op het werk. Maar ook vonden new-age-achtige epistels, impressionistische bespiegelingen en pornografisch getinte werkjes een weg naar de redactie.

De jury heeft bij haar beoordeling vooral gelet op twee aspecten: zeggingskracht en stijl. Duidelijk bleek dat de stijl door de meeste auteurs ondergeschikt werd geacht aan de inhoud, die soms op zeer persoonlijke ervaringen was gebaseerd.

De uiteindelijke winnaar is geworden De gravin en de tandem. Hierin vergast de anonieme schrijver ons op de belevenissen van een vaderlandse congresganger in een Toscaans kasteel. Als een van de weinige inzenders weet de auteur een heus verhaal te creeren, waarin herkenbaarheid en humor een grote rol zijn toebedeeld. Anonymus ontvangt een waardebon van tweehonderd gulden.

De jury vond vervolgens het verhaal van Paul Tacken getuigen van een zeer originele invulling van het thema. Tacken beschrijft een wel zeer prille verliefdheid die hij laat volgen door een lofzang op de onvoorwaardelijke liefde van zijn moeder. Hoewel de stijl van het verhaal ons niet geheel overtuigde, belonen wij Mijn meest intieme verhaal met een waardebon van honderd gulden.

Hoewel door ons gevraagd werd naar een verhaal, gaat de derde prijs naar een stukje poezie, afkomstig van de bibliothecaris van het IAC, J.C.M. Mooij. In zijn gedicht Gender trap beschrijft Mooij de gelukzalige momenten die hij beleeft dankzij een trap van krap een meter breed. Hoewel een jurylid zich afvroeg of andere - lees: vrouwelijke - gebruikers even gelukkig met de trap zijn als de dichter, ontvangt Mooij een waardebon van 75 gulden.

Namens de jury,