Nieuws - 11 oktober 2001

Uitgezette vlinders komen niet ver

Uitgezette vlinders komen niet ver

De vlinders die biologen in 1990 uitzetten in Noord-Brabant blijken zich daar slecht te verspreiden. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door de onlangs gepromoveerde dr. Irma Wynhoff.

Biologen zetten in 1990 uit Polen gehaalde pimpernelblauwtjes en donkere pimpernelblauwtjes uit in het Noord-Brabantse natuurgebied de Moerputten. Tot op de dag van vandaag zitten de ongeveer driehonderd pimpernelblauwtjes in het hooiland waar ze zijn vrijgelaten. Van een spectaculaire kolonisatie blijkt dus geen sprake, blijkt uit Wynhoff's onderzoek. De vlinder blijft binnen de grenzen van het natuurreservaat. Het donkere pimpernelblauwtje vestigde zich wel in wegbermen en slootranden net buiten het reservaat.

Wynhoff acht de introductie wel geslaagd, omdat de aantallen vlinders na de vrijlating niet sterk zijn teruggevallen, maar ze vindt het kolonisatievermogen van de vlinders wel zeer beperkt. Willen biologen meer vlinders buiten het reservaat aantreffen, dan zullen ze die eigenhandig moeten gaan uitzetten. Wynhoff pleit onder andere voor uitgekiend beheer van wegbermen om de overlevingskansen van het donker pimpernelblauwtje te vergroten. | H.B.

Wynhoff promoveerde op 5 oktober bij prof. dr. Herbert Prins, hoogleraar Natuurbeheer in de Tropen en Ecologie van Vertebraten, en prof. dr. Paul Brakefield, hoogleraar Evolutiebiologie.