Nieuws - 29 maart 2001

Uitgezette bevers bereiken Dordrecht

Uitgezette bevers bereiken Dordrecht

De bevers die in 1988 zijn uitgezet in de Brabantse Biesbosch, wagen zich in het stedelijk gebied van Dordrecht. Ze zijn er gevonden op oevers langs de rivier het Wantij. Volgens beverkenner drs. Freek Niewold van Alterra kunnen andere dieren profiteren van deze dammenbouwers.

Niewold: "Bevers graven holen in de oevers en bouwen dammetjes. Otters, muskusratten en ook nertsen kunnen hier gebruik van maken."

De bevers veroorzaken over het algemeen geen overlast. Ze gaan niet op zoek naar voedsel op bebouwd terrein. Ze blijven bij de oevers zitten, eten planten en schillen bomen. Mochten mensen toch last hebben, dan mogen ze niet veel doen aangezien bevers beschermd zijn in Nederland.

Niewold had gehoopt dat de uitgezette bevers stroomopwaarts zouden trekken door het rivierengebied. Dit blijkt niet het geval. Er zitten er nu zo'n tachtig in de Biesbosch en een aantal in Limburg. | H.B.