Nieuws - 21 februari 2017

Uitgeklede TO2-instituten lobbyen voor meer geld

tekst:
Albert Sikkema

De instituten voor toegepast onderzoek in Nederland, waaronder Wageningen Research, zitten door de overheidsbezuinigingen in zwaar weer. Op 20 februari organiseerden ze een debat met politici in Den Haag. De boodschap: we hebben meer geld nodig om maatschappelijk relevant en innoverend onderzoek te kunnen blijven doen.

<Eppo Bruins (ChristenUnie), Mei Li Vos (PvdA) en Salima Belhaj (D66) in debat, foto: TNO Pers>

De zogenoemde TO2-instituten – TNO, Deltares, Marin, ECN, NLR en Wageningen Research – doen allemaal toepassingsgericht onderzoek en zijn een belangrijke schakel in het innovatiebeleid van Nederland, vinden ze zelf. Maar het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft de afgelopen jaren stevig bezuinigd op deze instituten. Het komende kabinet – het is verkiezingstijd – moet daarom meer investeren in toegepast onderzoek, was op 20 februari hun pleidooi in Den Haag.

Evaluatierapport
Op het podium in café Dudok stonden politici van SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie en VVD die allemaal mochten vertellen hoeveel hun partij in onderzoek wil investeren. In de zaal zaten Haagse beleidsambtenaren en onderzoeksleiders van bedrijven, maar ook de onderzoekmanagers van de TO2-instituten. Die TO2-managers kenden allemaal het evaluatierapport over de TO2-instituten dat het ministerie van EZ aanstaande donderdag naar de Tweede Kamer gaat sturen. In dat rapport staat dat de onderzoeksinstituten een goede kwaliteit leveren en veel maatschappelijke impact hebben met hun onderzoek op het gebied van water, voedsel, energie, scheepvaart en lucht- en ruimtevaart. Maar door de overheidsbezuinigingen ontbreekt inmiddels vaak de basiskennis en infrastructuur om nieuwe producten en systemen te blijven ontwikkelen, constateren de auteurs van dit rapport.

Extra
De politici hadden het rapport nog niet gelezen en konden er daarom niet op ingaan, maar ze konden wel citeren uit de verkiezingsprogramma’s van hun partij. De SP wil meer aandacht voor fundamenteel onderzoek, maar noemde geen bedragen. De ChristenUnie wil 300 miljoen extra voor toegepast onderzoek, D66 wil een miljard meer in onderzoek investeren, de PvdA vindt 200 miljoen extra genoeg, GroenLinks doet er 400 miljoen bij. Allemaal plaatsten ze wel voorwaarden en kanttekeningen bij die bedragen. Zo vinden veel partijen dat meer onderzoekgeld ten goede moet komen aan het MKB en dat de multinationals nu te veel profiteren van het topsectorenbeleid. Hervorming van dat beleid, om zo meer onderzoek te krijgen rond maatschappelijke vraagstukken als de klimaatverandering, is ook een wens van veel partijen. Alleen de VVD vindt het prima zoals het nu gaat.

Niet nieuw
Het CDA en de PVV ontbraken tijdens het debat. Of het toegepaste onderzoek prioriteit krijgt van het nieuwe kabinet, blijkt na de verkiezingen. Overigens is de conclusie van het Haagse evaluatierapport niet nieuw. WUR had deze conclusie al eerder getrokken in de zogenaamde Dun ijs-analyse.