Nieuws - 30 oktober 2008

UNIVERSITEIT TREKT SUBSIDIE MENSA’S IN

Wageningen Universiteit zet de subsidies aan de mensa’s van de studentenverenigingen KSV en SSR-W per 1 juli 2009 stop. ‘De mensa’s slagen er niet in om met hun aanbod een afspiegeling van de Wageningse studentenbevolking te bedienen’, meldt de universiteit in een persbericht.
De subsidiering van de mensa’s kost Wageningen UR 185 duizend euro per jaar. Aan het besluit om dit geld een ander doel te geven, ligt vooral het gebrek aan effectiviteit van de inzet ervan ten grondslag, aldus de raad van bestuur. Uit een onderzoek naar de mensa’s blijkt dat maar een klein deel van de Wageningse studentenpopulatie ervan gebruik maakt. Zo’n dertig procent van de bezoekers heeft helemaal geen band met de universiteit en van de andere bezoekers is het grootste deel lid van KSV of SSR-W. ‘Er is dus geen sprake van een werkelijke publieke functie en kennelijk is de behoefte daaraan ook beperkt’, stelt het persbericht.
Met KSV en SSR-W wordt een overgangsregeling getroffen. Al eerder beëindigden de studentenverenigingen Ceres en Unitas hun publieke mensafunctie. Zij koken nu zonder steun van Wageningen Universiteit warme maaltijden voor hun leden.