Nieuws - 27 april 2012

Typical Dutch gelauwerd

De rubriek Typical Dutch van Resource heeft de tweede prijs gewonnen in de verkiezing beste rubriek van de bladen in het hoger onderwijs.

32-HR-braaf.jpg
In de rubriek verbazen buitenlandse studenten en medewerkers van Wageningen UR zich over typisch Hollandse zeden en gebruiken. De rubriek siert sinds augustus 2009 de achterkant van Resource. Studenten en medewerkers schrijven de teksten zelf. Illustrator Henk van Ruitenbeek verbeeldt de vaak rake observaties met een kleurige cartoon.Typical Dutch wordt geschreven in het Engels.
Kring
De eerste prijs ging naar EM, het magazine van de Erasmus Universiteit, met de rubriek De Kwestie. Hierin bespiegelt een wetenschapper van de universiteit op een actuele zaak. De uitreiking van de prijzen vond donderdag plaats in Forum tijdens het jaarlijkse congres van de Kring van Hoofdredacteuren van Hogeschool- en Universiteitsbladen. Resource was dit jaar de gastheer van het congres waaraan ruim honderd redacteuren en verslaggevers meededen.
Rob Wijnberg
Op het menu stonden diverse workshops en masterclasses rondom journalistieke thema's. Het congres werd geopend en ingeleid door Rob Wijnberg, hoofdredacteur van NRC-Next. Wijnberg gaf een blik in de keuken van het krantenmaken volgens Next. Next zoomt in op het waarom van gebeurtenissen. Wijnberg: 'Wij willen samen met de lezer de wereld ontdekken, begrijpen en tot een dieper inzicht komen.' Next richt zich met name op twintigers en dertigers. De gemiddelde leeftijd van Next-lezers is volgens Wijnberg 35 jaar. Dat is twintig jaar jonger dan die van andere kranten.
Hoogmoedig
In aanpak en onderwerpkeuze is Next eigenlijk geen krant maar een dagelijks magazine. De redactie gaat ervan uit dat de lezer het nieuws elders al heeft opgepikt. Over de onderwerpkeuze deed Wijnberg een nogal opmerkelijke uitspraak. 'Over het algemeen gaan wij ervan uit dat als wij iets interessant vinden, vinden lezers dat meestal ook wel.' Die hoogmoedige filosofie weerspiegelt zich in de structuur van de redactie. Die is er namelijk niet. Wijnberg: 'Ieder heeft een portefeuille op basis van zijn eigen fascinatie. Dat levert hele gemotiveerde en gelukkige redacteuren op.'