Nieuws - 1 januari 1970

Twist over kosten vertaling

Studentenverenigingen hebben tachtig euro ter beschikking gesteld gekregen voor het vertalen van hun statuten. Te weinig vinden de verenigingen.

,, Het vertalen kost 0,15 cent per woord, exclusief btw'', aldus Aniek Ivens, voorzitter van Biologica. ,,Onze statuten tellen 3104 woorden, dus exclusief btw komen de kosten voor ons al op 465,50.'' Ook de andere studieverenigingen hebben te kennen gegeven tachtig euro te weinig te vinden. Ivens denkt echter dat het vertalen van de statuten weinig extra buitenlandse leden zal werven. Een mailenquête onder de studieverenigingen wijst uit dat het merendeel van de studieverenigingen er zo over denkt.
Volgens Liesbeth van der Linden van Onderwijs en student aangelegenheden is er sprake van een kip-of-ei-kwestie. ,,Ik vroeg steeds aan de verenigingen hoeveel woorden hun statuten hebben. Dat wilden ze steeds niet zeggen, omdat ze niet wisten hoe duur het was. Tot nu toe heeft nog geen enkele vereniging haar statuten laten vertalen. Als alle verenigingen het samen doen dan zou onze vertaler het wellicht goedkoper kunnen doen.''
In totaal is er volgens Van der Linden zo'n vijfhonderd euro per vereniging beschikbaar voor internationalisering. ,,Het college van bestuur heeft in het najaar al 12500 euro ter beschikking gesteld voor internationalisering van het studentenleven. Verenigingen kunnen daar aanspraak op maken als ze activiteiten willen organiseren met een internationaal karakter. De ideeën moeten worden voorgesteld door Nederlandse en buitenlandse studenten en er moet sprake zijn van een wederzijdse informatie uitwisseling." |
G.v.H.