Nieuws - 31 maart 2010

Twintig procent minder varkens

De Nederlandse varkensstapel zal de komende jaren met zo’n twintig procent afnemen, verwacht het LEI. Veel varkensbedrijven zijn niet in staat te investeren in noodzakelijke milieu- en welzijnsmaatregelen.

varkens.jpg
Varkensbedrijven moeten in 2013 voldoen aan strenge ammoniakrichtlijnen. Ook dienen drachtige zeugen in woongroepen te leven en vleesvarkens een groter leefoppervlak te krijgen. Minder dan tien procent van de varkensbedrijven voldoet op dit moment aan deze eisen, stelt het LEI. Slechts een derde van de bedrijven is in staat om alle benodigde investeringen te plegen.

Alternatief
Er zijn echter alternatieve houderijconcepten denkbaar die de investeringskosten drukken, aldus het onderzoeksinstituut. Als bijvoorbeeld vleesvarkensbedrijven kiezen voor grotere woongroepen, wordt de inkomensdaling in deze sector de helft kleiner. Hoeveel varkenshouders hiervoor kiezen, weet het LEI niet. Daardoor durft het niet precies aan te geven hoeveel varkensbedrijven stoppen vanwege de extra milieu- en welzijnseisen.
Het LEI baseert zich op bedrijfsgegevens van 164 varkenshouders in het Bedrijven-Informatienet, waarin het LEI de resultaten van de bedrijven bijhoudt. Deze bedrijven vormen een representatieve afspiegeling van de varkenssector. Van deze groep heeft zestig procent van de zeugenhouders al geïnvesteerd in groepshuisvesting en 23 procent van de bedrijven in reductie van ammoniakemissie. Investeringen in dierenwelzijn kosten net iets meer dan investeringen in milieumaatregelen.

Creatief
Vorig jaar waren er ongeveer achtduizend varkensbedrijven in Nederland die zo’n twaalf miljoen varkens hielden. Volgens het LEI-onderzoek worden dat er minder dan tien miljoen. Door de investeringen zal het dierenwelzijn toenemen en de milieubelasting sterk afnemen, voorspellen de onderzoekers. Bijkomend voordeel voor het milieu is ‘de ontlasting van de mestmarkt’ door de afname van het aantal varkens.
‘De investeringen zijn voor veel bedrijven moeilijk te financieren door de gemiddeld lage opbrengstprijzen en inkomens in de afgelopen jaren’, schrijft het LEI. ‘De ervaring leert wel dat varkenshouders zeer creatief zijn en een groot vermogen hebben om in te spelen op wijzigende omstandigheden.’