Nieuws - 17 mei 2010

Twintig miljoen voor Dairy Campus

De Waiboerhoeve wordt afgestoten, maar ook andere proefbedrijven verliezen hun functie.

De provincie Friesland, de gemeente Leeuwarden en Wageningen UR hebben ingestemd met de ontwikkeling van Dairy Campus in Leeuwarden. Daarmee komt een kleine twintig miljoen euro beschikbaar voor versterking van het melkveehouderijonderzoek, -onderwijs en praktijktrainingen. Wageningen UR stoot de Waiboerhoeve te Lelystad op termijn af als onderzoeksbedrijf. Dat meldt Paul Vriesekoop, manager van Wageningen UR Livestock Research.
De provincie Friesland, gemeente Leeuwarden, Wageningen UR en Aeres Groep, dat mbo- en hbo-opleidingen verzorgt in het groene onderwijs, hebben overeenstemming bereikt over het investeringsbudget in Dairy Campus. Het bedrag van twintig miljoen is nodig voor nieuwe gebouwen, een innovatie- en een educatieprogramma.
Livestock Research trekt het innovatieprogramma;  Van Hall Larenstein neemt in samenwerking met de Aeres Groep het educatieprogramma onder zijn hoede. De faciliteiten van praktijkcentrum Nij Bosma Zathe worden  uitgebouwd tot onderzoeksboerderij Nij Waiboerhoeve. Vanwege de concentratie van het melkveehouderijonderzoek in Leeuwarden stoot Wageningen UR de Waiboerhoeve in Lelystad af als onderzoeksbedrijf.
Kenniscentrum
De proefboerderij voor de melkveehouderij in Zegveld van Wageningen UR wordt mogelijk omgebouwd tot regionaal kenniscentrum voor het Groene Hart. Daarmee gaat de functie als onderzoeksboerderij voor de melkveehouderij verloren. De provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, landbouworganisatie LTO en de waterschappen hebben ingestemd om een innovatieprogramma voor het veenweidegebied te ontwikkelen. Daarin is ook een rol weggelegd voor een regionaal proefbedrijf. De regionale financiers krijgen tot eind dit jaar om het innovatieprogramma verder uit te werken. Dan volgt een definitief besluit over de toekomst van Zegveld.
 Het melkveehouderij-proefbedrijf in Aver Heino wordt zeker afgestoten. Wageningen UR, provincies Gelderland en Overijssel zijn samen  met landschapsbeheerders bezig een regionaal programma genaamd Rurale Vallei op te stellen. Daarin zijn verschillende projecten op het raakvlak van landbouw, natuur en milieu opgenomen in verschillende plekken in de regio. Een proefbedrijf op één locatie past niet in de plannen.

Voorts doet Wageningen UR de melkveepraktijkcentra in Raalte en Cranendonck van de hand. En ook het praktijkcentrum voor de pluimveehouderij, het Spelderholt in Lelystad, wordt afgestoten. Maar de toekomstige situatie is hier nog niet duidelijk. 'We handhaven de huidige situatie niet', zegt Vriesekoop, 'maar we bespreken nog of we het onderzoek onderbrengen bij boeren of bij andere instellingen.'