Wetenschap - 8 september 2015

Twintig bomen per Nederlander

tekst:
Roelof Kleis
3

Ons land telt twintig keer meer bomen dan inwoners. Dat zijn 344 miljoen bomen in totaal. Wie dat te weinig vindt en wil emigreren, heeft een ruime keus aan landen waar de bomendichtheid groter is.

In de top honderd van landen met de grootste bomendichtheid, zowel per inwoner als per vierkante kilometer, komt Nederland niet voor. Dat blijkt uit de eerste wereldkaart boomdichtheid. Bosonderzoekers Geerten Hengeveld en Gert-Jan Nabuurs werkten namens Alterra mee aan de kaart die afgelopen week via Nature volop de aandacht trok.

De onderzoekers maakten hun kaart op basis van regressiemodellen en een enorm aantal (430.000) metingen van het aantal bomen wereldwijd. Hoogleraar Nabuurs (Europese bossen) is verantwoordelijk voor een groot deel van die metingen aan de grond. ‘Van
2004-2007 heb ik voor Europa 150.000 van die grondmetingen verzameld. De kracht
van onze studie is dat we wereldwijd dit soort databases bij elkaar hebben gebracht.’ Met regressieanalyse werden vervolgens verbanden gelegd tussen die metingen en onder meer satellietopnames, informatie over landgebruik, topografie en klimaat. Die relaties vormen de basis voor schattingen van de boomdichtheid wereldwijd.

bomengrafiek.1.jpg

Het resultaat van dat rekenwerk leidt tot opmerkelijke nieuwe gegevens. Wereldwijd staan er
3.040.288.194.283 bomen van meer dan tien centimeter dikte op borsthoogte. Dat zijn er 3040 miljard. Nederland heeft er daar een derde miljard van. Vrijwel niks dus. Rusland heeft veruit de meeste bomen; één op de vijf bomen is Russisch. Dat zijn er 4461 per Rus. Na Rusland volgen Canada en Brazilië. Maar aantal zegt niet alles. De grootste dichtheid aan bomen vind je juist in Europa. Finland is het land met meeste bomen per vierkante kilometer: 72644. Toevallig leidt dat tot eenzelfde aantal bomen per inwoner als in Rusland: 4461.

bomengrafiek.2.jpg

Per wereldbewoner staan er volgens de onderzoekers 422 bomen op onze planeet. Dat is tien keer minder dan in Finland of Rusland, maar twintig keer meer dan waar wij het in ons land mee moeten doen. De nieuwste raming komt zeven keer hoger uit dan voorgaande schattingen. Die schatting was volgens Nabuurs omstreden en tamelijk over de duim. ‘Het mooie van ons werk is dat we nu veel meer weten over de structuur en de dynamiek van een bos. We weten bijvoorbeeld wel hoeveel kuub hout er in een bos staat, maar daarmee alleen kun je nog geen inschatting maken van de mogelijke CO2-opslag. De hoeveelheid bomen en de dynamiek daarin zegt veel meer over de staat van een bos.’ 

Re:acties 3

 • Bert van Nieuwenhuijzen

  Ik heb zojuist, op een andere site, gelezen dat Nederland ca 162.000.000 bomen telt. Dat is ca 10 bomen per inwoner.
  Wat is nu de waarheid? Of slaan we er allemaal maar een slag naar?

  Reageer
 • sadsdsd

  klksadlf

  Reageer
  • Erik

   Bert, dat getal van 162 miljoen is een aanname gebaseerd op de bossen die we in NL hebben. M.i. is daar niet in verdisconteerd de bomen in gemeentes, van Waterschappen, Provincies, RWS, et cetera. Inmiddels heb ik verschillende rekenmethodes en bvergelijkingen onderzocht maar een eenduidig antwoord is daar niet uit te halen helaas :-(

resource_wageningenur_nl_forum_reactions_wrapper for object 42 of type wm_language nl_gx_webmanager_cms_core_implementation_languageimpl 1

 • Klaas Jan

  Heel interessant! Ik kan de grafieken niet lezen, kunnen deze in een hogere resolutie worden gedeeld?


Re:ageer