Nieuws - 20 juni 2011

Twijfel over Wagenings probiotica-onderzoek

In een artikel in de Volkskrant van afgelopen zaterdag uit wetenschapsjournalist Hans van Maanen stevige kritiek op een Wagenings persbericht over probiotica en pollen-allergie. De conclusies zouden zijn opgeblazen.

86_achtergrond0.jpg
Probiotica kunnen allergische klachten van pollen fors verminderen, zo meldde het persbericht. Daarop uitte journalist Hans van Maanen stevige kritiek. Hij bekeek het proefschrift van Yvonne Vissers, en trekt haar conclusies sterk in twijfel: 'Je kunt wel binnen groepjes van tien mensen interessante veranderingen vinden, maar als de groepjes onderling zo verschillen, is het de vraag wat dat waard is', is zijn oordeel in de zaterdag-editie van de Volkskrant. Van Maanen meent dat de conclusies in het proefschrift veel te positief zijn, en hij noemt terloops de financiers van het onderzoek: Campina en het ministerie van Economische Zaken.
Ruud van den Bos van de Universiteit Utrecht grijpt het Volkskrant-artikel aan om te ageren tegen valorisatie als kerntaak van wetenschappers. In een blog schrijft hij dat een wetenschapper altijd wel iets kan vinden wat bevestigt wat een opdrachtgever wil horen. 'Met enig creatief geduw en getrek lukt dat ook vaak nog, zoals uit het Wageningse onderzoek blijkt: wie zoekt, vindt altijd wel wat', schrijft hij vandaag. 
Simon Vink, woordvoerder van Wageningen UR, reageert laconiek op het debat: 'Alle feiten uit het proefschrift zijn verifieerbaar', zegt hij. 'Een journalist kan een andere conclusie trekken dan de onderzoeker op basis van dezelfde feiten, en dat heeft hij ook gedaan. Daar is dan dus niets mis mee. Dat hoort bij een publiek en wetenschappelijk debat.' Maar het onderzoek van Wageningse promovendi is absoluut wetenschappelijk onafhankelijk, meent Vink: 'Een promovendus wordt begeleid door hoogleraren. De meeste proefschriften zijn gebaseerd op peer reviewed artikelen, en worden allemaal beoordeeld door een wetenschappelijke leescommissie een door het college van promoties.'
De promotie-commissie van Vissers bestond uit zeven wetenschappers. Vissers zelf, noch haar begeleiders Huub Savelkoul en Harry Wichers wilden reageren. Het Wageningse persbericht was een iets aangepaste versie van het artikel Bacteriedrank tegen allergie, geschreven door de wetenschapsredactie van Resource.