Nieuws - 12 april 2001

Tweedeling

Tweedeling

"Ik zie als toekomst voor de veehouderij op Europese schaal diversificatie en clustering. Ik ga uit van de vijfde Nota ruimtelijke ordening. Rondom de steden heb je een vlek met randstedelijke activiteiten als volkstuintjes en kinderboerderijen. Daaromheen heb je een vlek met multifunctionele landbouw, waar productie plaatsvindt gecombineerd met recreatie, zorgboerderijen of natuurontwikkeling. Productie is gericht op 'herkenbaar' en 'vers' met een hoge toegevoegde waarde. Hier is binnen ??n bedrijf veehouderij en akkerbouw gecombineerd. Daar omheen heb je de ecologische hoofdstructuur, de echte groene ruimte. En dan, ver weg en ge?soleerd, heb je clusters met productielandbouw."

Dit is de visie van dr. ir. Ab Groen, werkzaam bij de leerstoelgroep Fokkerij en genetica. Deze tweedeling in de landbouw heeft ook consequenties voor het onderzoek. In de clusters heb je bijvoorbeeld dieren nodig die hoogproductief zijn. In de multifunctionele landbouw, die open staat voor de consumenten, heb je mogelijk veel robuustere dieren nodig die wel tegen een stootje kunnen. | L.N.