Nieuws - 14 maart 2016

Tweede sporthal voorlopig niet klaar

tekst:
Liza van Kapel

De opening van de nieuwe sporthal, die was uitgesteld naar februari, laat nog even op zich wachten. Wanneer de hal open zal gaan is niet te zeggen, aldus Henri ten Klooster, hoofd van sportcentrum De Bongerd.

Foto: Sven Menschel

De bouw wordt vertraagd door een opeenstapeling van problemen, vertelt Ten Klooster. ‘We lopen steeds tegen nieuwe dingen aan.’ Eerst was de geluidsvergunning niet in orde, daarna moest een gasleiding omgelegd worden. De tijd  tussen aanvraag voor de omlegging en uitvoer hiervan, was met achttien weken langer dan gedacht. Door de vertraging is het dak, dat voor de winter dicht had moeten zijn, nog niet gesloten.

Vanwege droogtijden moet het langere tijd boven de 6 graden zijn, en met de lage temperaturen ’s ochtends en ’s avonds is dat niet het geval. Pas als dat wel zo is kunnen de bouwvakkers verder. ‘We hebben één goede week nodig, dan kan het dak af en kunnen we verder. Dan kan ik ook een prognose geven wanneer de sporthal af is. Tot die tijd durf ik er geen uitspraken over te doen’, aldus Ten Klooster.

Om de nieuwe sporthal betaalbaar te houden, zijn de sportrechten vorig jaar verhoogd van 74 euro naar 84 euro per jaar. Volgend collegejaar komt daar nog een tientje bij. Argument voor de gesplitste verhoging was dat studenten en medewerkers ook dit collegejaar al van de nieuwe faciliteiten gebruik zouden kunnen maken. Restitutie van dit bedrag gaat niet gebeuren, aldus Ten Klooster. ‘In vergelijking met andere universiteiten zijn de sportrechten in Wageningen nog altijd flink goedkoper.’

De vertraging heeft geen gevolgen voor de tentamens rond 5 mei. Nu deze niet in beide sporthallen plaats kunnen vinden, zal alles opgevangen worden in sporthal De Vlinder. Aangezen het dan schoolvakantie is wordt er minder gebruik van gemaakt en is er dus voldoende capaciteit om voor beide sporthallen op te vangen. 5 en 6 mei blijven dus tentamenvrij.