Organisatie - 26 september 2013

'Tweede ontsluiting campus nodig'

tekst:
Roelof Kleis

De autotoegang naar de campus wordt grondig gereconstrueerd. De rotonde maakt plaats voor verkeerslichten. Bovendien is er op termijn dringend een tweede ontsluiting nodig.

Dat zegt Tijs Breukink, lid van de Raad van Bestuur van Wageningen UR in Resource. De reconstructie is gepland voor 2015 en gaat elf miljoen euro kosten. Dat geld wordt betaald door de provincie; de Mansholtlaan is een provinciale weg. De reconstructie moet ervoor zorgen dat er minder vertraging en filevorming is op de Mansholtlaan. Auto’s moeten sneller naar en van de campus kunnen.

De reconstructie heeft ook te maken met het feit dat de tweede ontsluiting op de Mansholtlaan ter hoogte van Friesland Campina niet door gaat. Over die tweede ontsluiting wordt al jaren gesproken. De provincie zette er onlangs een streep door. Volgens de verkeerskundigen van de provincie lost een tweede ontsluiting op de Mansholtlaan, zo dicht bij de hoofdtoegang, het verkeersprobleem onvoldoende op. Op de beoogde plek komt wel de afslag van de HOV-lijn naar de campus.

De reconstructie van de rotonde en de verbreding van de weg richting de stad moet in 2015 klaar zijn. Maar daarmee zijn de problemen op de lange termijn niet opgelost, vindt Breukink. ‘Mijn pleidooi is dat het daar niet bij blijft. Het is wat mij betreft zonneklaar dat er op termijn een tweede ontsluiting op de campus moet komen.’ Hoe leger de Dreijen wordt, hoe drukker het immers op de campus wordt. In 2015 wordt Helix opgeleverd, het gebouw van AFSG.

Daarnaast zal het komende decennium ook de Zuidelijke Bouwstrook worden afgerond. Naar verwachting levert dat zo’n duizend fte aan werk op. Een extra ontsluiting is daarom volgens Breukink onontkoombaar. ‘Daar zijn drie opties voor: aan de noordzijde vai het Binnenveld naar de Mansholtlaan, aan de westkant via de Mondriaanlaan op de Nijenoord Allee of toch hier bij Friesland Campina.’