Nieuws - 4 september 2014

Tweede onderwijscampus op de Dreijen

tekst:
Albert Sikkema

Wageningen UR wil de komende jaren 20 miljoen euro investeren in onderwijsgebouwen op de Dreijen. Een tweede campus is de komende jaren nodig om de groei aan studenten op te vangen. Dat zegt Tijs Breukink van de raad van bestuur.

Het Computechnion, waar studentenkamers in komen.

De investering in de Dreijen is een trendbreuk – tot dusverre wilde Wageningen UR al haar onderwijs en onderzoek concentreren op Wageningen Campus. Maar nog een nieuw onderwijsgebouw op de campus is heel kostbaar en er zijn een aantal onzekerheden die maken dat de raad van bestuur voorzichtig wil opereren, legt Breukink uit. Hij doelt op het afnemend kindertal in Nederland, waardoor het aantal studenten vanaf 2022 gaat dalen, en op de veranderingen in het onderwijs door de inzet van distance learning en social media.

Op de Dreijen sloopt Wageningen UR het Biotechnion, maar het Wiskunde- en Scheikunde-gebouw, Transitorium en Agrotechnion worden opgeknapt. Daarnaast gaat de universiteit het Computechnion bestemmen voor  tijdelijke studentenhuisvesting. ‘Het moet een levendige  campus worden en daaraan draagt de huisvesting van studenten bij’, zegt Breukink. Welke voorzieningen er nog meer op de Dreijen komen, laat het bestuur de komende maanden uitwerken. Het definitieve plan volgt in november, als de raad van toezicht de investering heeft beoordeeld.

Het in gebruik houden van de Dreijen is nodig omdat het aantal studenten in Wageningen de komende jaren blijft stijgen van bijna 10.000 nu naar 14.000 a 15.000 studenten over tien jaar. Het vertrek van Van Hall Larenstein uit Forum in 2015 biedt op korte termijn soelaas, maar op langere termijn is anderhalf keer het onderwijsgebouw Orion nodig voor de groeiende studentenpopulatie. Voor die nieuwbouw is geen geld beschikbaar.

Wat ook een rol speelt bij de beslissing is dat de gemeente Wageningen en provincie Gelderland de geplande woningbouw op de Dreijen in de ijskast hebben gezet. Aanvankelijk wilde Wageningen UR het Dreijen-terrein verkopen ten behoeve van woningbouw, maar de planvorming daarvoor is uitgesteld.

STW Nederland gaat de tijdelijke studentenhuisvesting op de Dreijen verzorgen. Er komen een kleine honderd kamers in het Computechnion, zegt Pim Koot van STW. Hij verwacht dat het gebouw begin volgend jaar gereed is voor bewoning. STW realiseerde eerder de tijdelijke huisvesting voor studenten op Duiveldaal.