Nieuws - 22 januari 2016

Tweede Kamer vóór collegegeldvrij bestuursjaar

tekst:
Koen Guiking

Studenten die een fulltime bestuursjaar doen, zouden geen collegegeld hoeven te betalen. Dat vindt een Kamermeerderheid.

Beeld: Edwtie

VVD, PvdA en CDA hebben op 21 januari een amendement ingediend om het mogelijk te maken dat studenten geen collegegeld hoeven te betalen als ze een jaar lang helemaal geen onderwijs volgen omwille van het vervullen van een bestuursfunctie. Het voorstel is dat studenten in die collegegeldvrije periode wel ingeschreven blijven staan aan hun onderwijsinstelling zodat ze bij DUO kunnen blijven lenen en van de OV-studentenkaart gebruik kunnen blijven maken. Dat meldt de Landelijke Kamer van Verenigingen, die voor deze wetswijziging heeft gelobbied.

Onderwijsminister Jet Bussemaker, die zelf ook collegegeldvrij besturen mogelijk wil maken, zal per brief reageren op het amendement (en de vele andere amendementen die gisteren zijn ingediend). Daarna volgt een Kamerdebat.

Overigens staat in het plan niet de verplichting dat universiteiten en hogescholen moeten meewerken collegegeldvrij besturen. Onderwijsinstellingen houden de mogelijkheid om zelf af te wegen in hoeverre ze hieraan meewerken. Daarnaast staat in het amendement, ingediend door Kamerleden van VVD, PvdA en CDA: 'De indieners menen wel dat wanneer de studenten van deze mogelijkheid gebruik maken daadwerkelijk afzien van het volgen van onderwijs en dus geen studiepunten behalen, ook niet bij een andere onderwijsinstelling. Daarnaast stellen de indieners dat deze periode maximaal 1 collegejaar mag duren (en het is dus een eenmalige vrijstelling).'