Nieuws - 1 januari 1970

Tweede Kamer redt februariregeling

Vroege studiestakers kunnen gebruik blijven maken van de zogenaamde februariregeling. Staatssecretaris Nijs wilde graag van de regeling af.

Eerstejaars studenten die voor 1 februari van het studiejaar stoppen met hun opleiding, zien hun prestatiebeurs omgezet in een gift. Daarvan maken jaarlijks 3700 mensen gebruik, wat OCW ongeveer twee miljoen euro kost. Nijs wilde graag dat ook deze stoppers de geïnde beurs terugbetalen, maar de Kamer denkt daar anders over en wil de februaristakers niet met een lening opzadelen. |
HOP