Nieuws - 4 oktober 2001

Twee oude vakken maken nog geen nieuw vak

Twee oude vakken maken nog geen nieuw vak

De studentenorganisatie WSO evalueerde de eerstejaarsvakken van vorig jaar, toen de nieuwe studieprogramma's begonnen en eerstejaars voor het eerst de nieuwe vakken volgden. Lang niet alle vakken zitten goed in elkaar, zo blijkt.

Sommige rompvakken, die door studenten van meerdere studies gevolgd worden, zijn vorig jaar nieuw gevormd door twee oude vakken bij elkaar te voegen. Die hebben soms inhoudelijk weinig met elkaar te maken. Daardoor sluiten de twee delen lang niet altijd goed op elkaar aan. Een vak wiskunde en informatica bijvoorbeeld is ??n vak, maar bestaat in feite nog uit twee verschillende vakken met twee verschillende tentamens.

De proppengroep van de WSO doet elk jaar een evaluatie op basis van enqu?tes onder eerstejaars. De proppengroep maakt een gids waarin van alle vakken beschreven wordt hoe moeilijk studenten het vonden en hoe je het vak het best kan volgen om het te halen. 'Het dictaat is niet de moeite waard om te kopen', staat er bijvoorbeeld bij sommige vakken. Bij andere wordt aangeraden de colleges te volgen, of juist niet. Ook tips, zoals het oefenen van oude examens, staan er per vak in.

De nieuwe eerstejaars hebben de gids al gekregen en de proppengroep kreeg goede reacties. Ook docenten kunnen hun voordeel doen met de gids, zegt Anneke Hiemstra, een van de leden van de proppengroep van vorig jaar. Alle departementen kregen de gids toegestuurd, maar reacties kreeg de proppengroep nog niet. | J.T.