Student - 26 januari 2016

Twee opleidingen willen numerus fixus

tekst:
Rob Ramaker
3

De opleidingscommissies van Biotechnologie en Moleculaire levenswetenschappen hebben een numerus fixus aangevraagd. Ze vinden dat de tumultueuze groei van de bacheloropleidingen ten koste dreigt te gaan van de onderwijskwaliteit.

Foto: Guy Ackermans

Beide opleidingen zijn afgelopen jaren hard gegroeid. Biotechnologie had in 2011 nog 52 eerstejaars tegen 108 dit jaar. In de vooraanmeldingen voor komend collegejaar staat de opleiding wederom flink in de plus. Het aantal eerstejaars bij Moleculaire levenswetenschappen groeide sinds 2011 van 44 naar 92 nieuwe studenten. De overweldigende belangstelling van scholieren baart de opleidingscommissie zorgen. Afgelopen november trok een open dag zevenhonderd belangstellenden, terwijl het bezoekersaantal voorheen rond de driehonderd lag. Ook het aantal meelopers zit in de lift. 

Als er nog twee keer 20 tot 30 procent bijkomt, hebben we echt een probleem.
Sonja Isken, opleidingsdirecteur Biotechnologie

‘We kunnen het aan als we ieder jaar een paar procent groeien’, zegt Sonja Isken, opleidingsdirecteur van Biotechnologie. ‘Maar als er nog twee keer 20 tot 30 procent bijkomt, hebben we echt een probleem.’ Zo zou het niet mogelijk zijn op tijd voldoende nieuwe docenten aan te nemen en de roosters om te gooien. Ook de kwaliteit van practica komt in het geding, zegt Wilko van Loon, opleidingsdirecteur bij Moleculaire levenswetenschappen. ‘Het lukt dan niet meer studenten in tweetallen te laten werken, dus moet dat in drietallen. Dat is een kwaliteitsvermindering voor het onderwijs.' 

Aan de invoering van een numerus fixus gaat een lang traject vooraf. Zo moet de maatregel worden goedgekeurd door onder meer het onderwijsinstituut van Wageningen Universiteit, de raad van bestuur en de medezeggenschap. Het studentenplafond kan daarom op zijn vroegst in september 2017 worden ingevoerd. Juist vanwege die lange weg wordt de aanvraag nu al gedaan, legt Isken uit. Mocht de instroom meevallen, kan deze nog worden ingetrokken. 

Het studentenplafond kan op zijn vroegst in september 2017 worden ingevoerd.

De bacheloropleidingen hebben de stap met elkaar gecoördineerd, omdat hun instroomcijfers ‘communicerende vaten’ zijn. Ook vangen de studies deels elkaars uitvallers op. ‘Zes á zeven studenten die een negatief bindend studieadvies kregen bij Moleculaire levenswetenschappen, stroomden dit jaar bij ons in’, zegt Isken. Slechts één student besloot niet terug te keren. ‘Terwijl we verwachten dat studenten die het bij de ene opleiding niet redden ook bij de ander zullen afvallen.’ Andersom komt het fenomeen minder voor. Slechts één biotechnoloog met een negatief studieadvies stapte over naar Moleculaire levenswetenschappen.

Het aantal eerstejaars en de totale studentenpopulatie van Wageningen Universiteit groeien al jaren gestaag. Toch voerde tot dusver pas één opleiding een numerus fixus in. Voeding en gezondheid laat sinds 2014 nog maar 130 (inmiddels 140) studenten toe.

Re:acties 3

 • Eridanus

  Moleculaire levenswetenschappen is per uitstek de opleiding die opleidt tot wetenschapper ipv werknemer van een bedrijf. Als je afgestudeerd bent ben je vooral klaar voor een promotie-traject. De arbeidsmarkt heb je relatief tot wat je geleerd hebt niet zo veel te bieden.
  In een tijd dat al te veel mensen een PhD gaan doen lijkt me een wildgroei van deze opleiding erg onwenselijk.

  Lijkt me een goed idee om te selecteren op hele duidelijke motivatie en scholieren die qua wetenschap duidelijk meer in hun mars hebben dan alleen een universitaire opleiding afronden, om dan in het bedrijfsleven maar 20% van wat ze geleerd hebben nog te gebruiken.

  Bij biotechnologie leer je ten minste hoe je een product maakt. Daar heeft een bedrijf veel meer aan.

  Maar als de WUR zoveel problemen heeft met practica, waarom dan geen numerus fixus op al die opleidingen met veel practica? Dit totdat de universiteit het geld krijgt dat de andere universiteiten ook krijgen. De practica die vooral problemen geven, er zijn nog een aantal opleidingen die deze ook in het eerste jaar hebben.

  Zeker als je zo een numerus fixus niet in kunt voeren op het moment dat het nodig is.

  Lijkt me niet wenselijk dat men straks in paniek het eerste (half)jaar een filterjaar maakt waar je alle moeilijke saaie vakken eerst krijgt en als er dan 20% uitgevallen is, dan pas de practica.

  Reageer
 • Einstein

  super goed plan, nu vallen er ook nog heel veel MLW'ers af omdat ze er te makkelijk over denken, numerus fixus helpt daar vast tegen!

  Reageer
 • Mibo

  Ehh..

  ‘Zes á zeven studenten die een negatief bindend studieadvies kregen bij Moleculaire levenswetenschappen, stroomden dit jaar bij ons in’...... Andersom komt het fenomeen minder voor. Slechts één levenswetenschapper met een negatief studieadvies stapte over naar Biotechnologie

  Zit hier niet een klein foutje in; zijn het nou de moleculairen die niet overstappen, of de biotechnologen? Verder is het besluit best begrijpelijk. Nu zijn de practica vaak al overvol en zijn er te weinig resources beschikbaar.

  Reageer
  • Rob Ramaker

   6-7 mensen stapten na een negatief BSA over van Moleculaire levenswetenschappen naar Biotechnologie. Andersom maar 1. De opleiding vindt dat vervelend omdat ze niet verwachten dat deze mensen het gaan redden bij de zusterstudie.

  • Rob Ramaker

   maw: het stond inderdaad fout in de tekst. heb het aangepast.


Re:ageer