Nieuws - 26 januari 2016

Twee opleidingen willen numerus fixus

tekst:
Rob Ramaker

De opleidingscommissies van Biotechnologie en Moleculaire levenswetenschappen hebben een numerus fixus aangevraagd. Ze vinden dat de tumultueuze groei van de bacheloropleidingen ten koste dreigt te gaan van de onderwijskwaliteit.

Foto: Guy Ackermans

Beide opleidingen zijn afgelopen jaren hard gegroeid. Biotechnologie had in 2011 nog 52 eerstejaars tegen 108 dit jaar. In de vooraanmeldingen voor komend collegejaar staat de opleiding wederom flink in de plus. Het aantal eerstejaars bij Moleculaire levenswetenschappen groeide sinds 2011 van 44 naar 92 nieuwe studenten. De overweldigende belangstelling van scholieren baart de opleidingscommissie zorgen. Afgelopen november trok een open dag zevenhonderd belangstellenden, terwijl het bezoekersaantal voorheen rond de driehonderd lag. Ook het aantal meelopers zit in de lift. 

Als er nog twee keer 20 tot 30 procent bijkomt, hebben we echt een probleem.
Sonja Isken, opleidingsdirecteur Biotechnologie

‘We kunnen het aan als we ieder jaar een paar procent groeien’, zegt Sonja Isken, opleidingsdirecteur van Biotechnologie. ‘Maar als er nog twee keer 20 tot 30 procent bijkomt, hebben we echt een probleem.’ Zo zou het niet mogelijk zijn op tijd voldoende nieuwe docenten aan te nemen en de roosters om te gooien. Ook de kwaliteit van practica komt in het geding, zegt Wilko van Loon, opleidingsdirecteur bij Moleculaire levenswetenschappen. ‘Het lukt dan niet meer studenten in tweetallen te laten werken, dus moet dat in drietallen. Dat is een kwaliteitsvermindering voor het onderwijs.' 

Aan de invoering van een numerus fixus gaat een lang traject vooraf. Zo moet de maatregel worden goedgekeurd door onder meer het onderwijsinstituut van Wageningen Universiteit, de raad van bestuur en de medezeggenschap. Het studentenplafond kan daarom op zijn vroegst in september 2017 worden ingevoerd. Juist vanwege die lange weg wordt de aanvraag nu al gedaan, legt Isken uit. Mocht de instroom meevallen, kan deze nog worden ingetrokken. 

Het studentenplafond kan op zijn vroegst in september 2017 worden ingevoerd.

De bacheloropleidingen hebben de stap met elkaar gecoördineerd, omdat hun instroomcijfers ‘communicerende vaten’ zijn. Ook vangen de studies deels elkaars uitvallers op. ‘Zes á zeven studenten die een negatief bindend studieadvies kregen bij Moleculaire levenswetenschappen, stroomden dit jaar bij ons in’, zegt Isken. Slechts één student besloot niet terug te keren. ‘Terwijl we verwachten dat studenten die het bij de ene opleiding niet redden ook bij de ander zullen afvallen.’ Andersom komt het fenomeen minder voor. Slechts één biotechnoloog met een negatief studieadvies stapte over naar Moleculaire levenswetenschappen.

Het aantal eerstejaars en de totale studentenpopulatie van Wageningen Universiteit groeien al jaren gestaag. Toch voerde tot dusver pas één opleiding een numerus fixus in. Voeding en gezondheid laat sinds 2014 nog maar 130 (inmiddels 140) studenten toe.