Nieuws - 12 februari 2015

Twee nieuwe voedingshoogleraren aangesteld

tekst:
Rob Ramaker

Edith Feskens en Ellen Kampman zijn aangesteld als nieuwe hoogleraren binnen de afdeling Humane voeding. Dit maakte rector magnificus Martin Kropff vanmorgen bekend.

Zowel Kampman als Feskens solliciteerden vorig jaar als opvolger van hoogleraar Voeding en gezondheid Frans Kok, die met pensioen gaat. Uiteindelijk bleek er voor beiden plek te zijn aangezien Pieter van ’t Veer zijn leerstoel Voeding en epidemiologie opgeeft. Van ’t Veer wordt hoogleraar zonder groep.

Opvallend is dat Kampman en Feskens de vrijgekomen leerstoelen niet rechtstreeks voortzetten, maar dat deze eerst worden herschikt. Bestaande projecten en medewerkers zijn opnieuw verdeeld zodat er twee groepen met een nieuwe focus ontstaan. ‘Binnen anderhalf uur was het geregeld’, zegt Feskens hierover. ‘Al moeten natuurlijk de puntjes nog op de i worden gezet.’

Kampman focust zich op voeding en chronische ziekten, zoals kanker en hart- en vaatziekten. Ze zal heirbij samenwerken met het Ziekenhuis Gelderse Vallei. Feskens gaat werken aan onderwerpen als voeding en beweging, ondervoeding en voeding en ouder worden. Deze verdeling sluit nauw aan bij de expertises van de nieuwe hoogleraren.

Binnen anderhalf uur was het geregeld
Edith Feskens

Het idee voor de herschikking kwam van rector magnificus Kropff.  ‘Ik bedacht dit toen ik er niet uitkwam wie op welke leerstoel moest komen’, zegt hij. ‘We zijn toen echt naar de inhoud gaan kijken.’ Leerstoelgroepen ‘flexibel en toekomstbestendig inrichten’ is onderdeel van het nieuwe leerstoelenplan, dat als bijlage bij het strategisch plan gepresenteerd zal worden. Hoogleraren binnen een cluster, zoals Humane voeding, zijn bijvoorbeeld vrijer om hun focus tussentijds aan te passen. En, zegt Kropff: ‘Het is ook niet meer zo dat je de leiding krijgt over een groep en dat je dat voor de rest van je leven doet.’

Er wordt nog overlegd wie de leiding krijgt over de afdeling Humane voeding, een cluster van vijf leerstoelgroepen. Die taak voerde Frans Kok uit naast zijn hoogleraarschap. Mogelijk wordt de functie vanaf juni anders ingevuld door het werk bijvoorbeeld over meerdere personen te verdelen. ‘Als je het profiel voor beide functies ziet, verenig je dat niet zomaar in één persoon,’ zegt Kampman. ‘Er is maar één Frans.’

edith_klein.jpg

Edith Feskens

Edith Feskens (1962) was al persoonlijk hoogleraar Voeding en het metabool syndroom aan Wageningen Universiteit. Ze is hier opgeleid maar voerde haar promotie uit aan de Universiteit Leiden. In haar onderzoek focust ze vooral op de relatie tussen voeding en type 2 diabetes. Ze kijkt hierbij vooral naar preventie.

Ellen Kampman (2).jpg

Ellen Kampman

Ellen Kampman (1962) was al persoonlijk hoogleraar Voeding en kanker aan Wageningen Universiteit en de Vrije Universiteit Amsterdam. Verder was ze senior onderzoeker bij het Radboud Ziekenhuis. Ze werkte daarvoor onder meer aan Harvard School of Public Health en TNO-voeding. Ook Kampman is opgeleid in Wageningen. Haar onderzoeksfocus ligt op verbanden tussen voeding, leefstijl en kanker.