Nieuws - 15 april 2014

Twee nieuwe partijen voor studentenraad

tekst:
Linda van der Nat

Maar liefst drie partijen zullen dit jaar de strijd om de gunst van de kiezer met elkaar aangaan. Naast VeSte doen twee nieuwe partijen mee aan de studentenraadsverkiezingen: een christelijke fractie en een groene, internationale partij.

Na zeven jaar afwezigheid doet de Christelijke Studentenfractie (CSF) weer mee. De partij is geen voortzetting van de christelijke fractie die in 2007 een zachte dood stierf, maar een nieuw initiatief, aldus Jan-Willem Kortlever. De student Agrotechnologie besloot samen met twee vrienden, Jordi van Kleeff en Arie van Eck, een maand of drie geleden tot de oprichting van de partij. Samen wisten zij in korte tijd nog elf kandidaten enthousiast te krijgen. Zij komen allemaal uit het verenigingsleven. De partij wil zich echter niet alleen daarop richten, benadrukt Jan-Willem. ‘Ook religieuze internationale studenten zijn een belangrijke doelgroep, naast andere niet-actieve studenten die vooral naar Wageningen komen om te studeren.’ De nieuwe partij wil dat de universiteit niet alleen een plek is voor wetenschappelijke ontwikkeling, maar ook voor persoonlijke. ‘Het is belangrijk na te denken hoe je in het leven staat en hoe zich dat vertaalt in het omgaan met je medemens. Daarin moet ook ruimte zijn voor religie. Zo’n situatie als met de dankwoorden, daar hadden wij ons wellicht iets drukker om gemaakt dan de huidige studentenraad omdat dat in onze visie juist een kernwaarde is van een universiteit: vrijheid in het denken.’

S&I

Ook de groene, internationale partij heeft het gered. Sustainability & Internationalisation, kortweg S&I, doet met vijf kandidaten mee aan de verkiezingen. Vier Chinese studenten en een Griek willen focussen op internationale onderwerpen en duurzame plannen op de universiteit initiëren en stimuleren. Met name de Griekse student heeft ervaring met duurzaamheid, aldus Independent Member Wanjun Zhao, een van de oprichters van S&I. Charles El-Zeind is namelijk actief lid bij het Wageningen Environmental Platform (WEP).

VeSte is blij met de concurrentie. ‘Er valt nu echt wat te kiezen,’ aldus VeSte-raadslid Jaap Löwenthal. ‘Er zijn drie duidelijke, goed gestructureerde partijen met een eigen achterban. Nu is er veel meer mogelijkheid om je duidelijk te profileren.’

VeSte, dat momenteel met acht raadsleden in de studentenraad zit, heeft zeven verkiesbare kandidaten. De 23 overige kandidaten op de lijst zijn lijstduwers, voornamelijk verenigingsvoorzitters en oud-VeSteraadsleden. Zij willen aan hun achterban duidelijk maken dat ze de standpunten van de partij ondersteunen, maar hoeven geen zetel in de raad. Ook CSF heeft lijstduwers; negen in totaal. ‘Maar niet van iedereen staat vast dat ze niet in de raad willen,’ aldus Jan-Willem. ‘Als iemand op een onverkiesbare plek voldoende voorkeursstemmen haalt, kan het maar zo zijn dat hij of zij in de raad gaat.’