Nieuws - 25 januari 2001

Twee miljoen voor bundeling Europees fenologisch onderzoek

Twee miljoen voor bundeling Europees fenologisch onderzoek

De EU heeft 800.000 Euro beschikbaar gesteld voor een nieuw Europees fenologisch netwerk, dat het onderzoek naar veranderingen in de natuur als gevolg van klimaatverandering gaat bundelen. De organisatoren van het netwerk zijn ir. Arnold van Vliet en dr. Dolf de Groot van de leerstoelgroep Milieusysteemanalyse.

"Het netwerk gaat alle fenologen in Europa bij elkaar brengen. Niemand weet op dit moment namelijk wie wat aan het doen is op fenologisch gebied en op welke plek", zegt Van Vliet. Er zijn volgens hem gigantische datasets voorhanden van fenologische waarnemingen zoals de bloeiperiode van planten, maar het gebruik ervan voor onderzoeksdoeleinden is nog minimaal. Verschillende sectoren die in feite dezelfde waarnemingen doen, werken langs elkaar heen. Organisaties in de gezondheidssector houden bijvoorbeeld de bloeiperiode van planten bij om de risico's op hooikoorts te peilen. De landbouwsector doet vergelijkbare metingen, maar de communicatie tussen deze twee sectoren op dit gebied ontbreekt.

Aan het Europese Fenologische Netwerk werken ook mee het Wageningse laboratorium voor Geo-informatiekunde en remote sensing, de Werelgezondheidsorganisatie, de Duitse weerdienst en verschillende universiteiten. | H.B.