Organisatie - 4 juni 2015

Twee hoogleraren aangesteld

tekst:
Rob Ramaker

Wageningen Universiteit heeft twee nieuwe buitengewoon hoogleraren benoemd. Vanaf 1 juni werken Ruerd Ruben en Ynte Schukken één dag per week in Wageningen

Ruben, die programmaleider is bij LEI Wageningen UR, gaat zich bezighouden met de impact van beleid op voedselzekerheid. Schukken zal onderzoek doen naar dieraandoeningen die typerend zijn voor boerenbedrijven, zoals uierontstekingen en kreupelheid bij rundvee. Hij blijft hiernaast directeur van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). De aanstelling wordt ook gefinancierd door de GD.