Nieuws - 8 maart 2001

Twee ecoducten brengen herten naar de Rijn

Twee ecoducten brengen herten naar de Rijn

Om te zorgen dat herten, ree?n en wilde zwijnen vanuit de Veluwe de uiterwaarden langs de Rijn bereiken, is naast een ecoduct over de A12 ook een overkluizing van de A50 nodig. Dat concluderen Alterra-onderzoekers.

Het rapport van Alterra past in de voorbereiding voor de ingrijpende infrastructurele vernieuwing die Rijkswaterstaat in 2010 wil realiseren tussen Utrecht en de Duitse grens. De snelwegen A12 en A50 zullen deels worden verbreed en de hogesnelheidslijn naar Duitsland zal worden aangelegd. Het rapport borduurt voort op de studie Herten naar de Rijn, waarin stond welke ecologische verbindingen nodig zijn om te zorgen dat groot wild naar de Rijn kan lopen.

Het nieuwe onderzoek is gericht op de praktijk van diensten als Rijkswaterstaat. De voorgestelde maatregelen zijn volgens dr. Geert Groot Bruinderink de minimale inspanningen om te zorgen dat er grootwild van de Veluwe over de A12 naar de uiterwaarden tussen Renkum en Wageningen komt. Een ecoduct over de A12 bij Wolfheze blijkt alleen rendabel als een zelfde overkluizing wordt aangelegd over de A50 tussen Wolfheze en Oosterbeek. Daarnaast zijn enkele kleine aanpassingen nodig, zoals de vergroting van de tunnel onder de Deelense Weg, zodat er ook edelherten door kunnen. Een groter obstakel is het Renkumse industrieterrein Beukenlaan, dat als een prop in het Renkums Beekdal ligt. Uit eerder onderzoek van Alterra bleek dat dit met gelden van het rijk verplaatst kan worden.

De provincie Gelderland vindt de verbinding tussen de Hoge Veluwe en de vierduizend hectare grote Zuidwest-Veluwe van groot belang. Beleidsco?rdinator Veluwe drs. Bram Vreugdenhil van de provincie vertelt dat Gelderland 'ruim voldoende maatregelen wil om de passeerbaarheid van de infrastructuur te verbeteren'. De provincie streeft naar vier wildpassages over de A12 en de hogesnelheidslijn. Of Alterra daar ook onderzoek naar gaat doen, weet Vreugdenhil niet. "Er zijn veel meer instituten die dat ook kunnen." | M.W.

De A50 heeft bij Woeste Hoeve al een ecoduct. Een zelfde wildpassage over de A12 moet zorgen dat herten, ree?n en wilde zwijnen kunnen grazen in de uiterwaarden tussen Renkum en Wageningen.