Nieuws - 11 maart 1999

Twee WUR-medewerkers brengen onwelkome boodschap

Twee WUR-medewerkers brengen onwelkome boodschap

Twee WUR-medewerkers brengen onwelkome boodschap

In het boek De onwelkome boodschap schetsen de onderzoekers prof. dr Andro Köbben en drs Henk Tromp 37 casussen van onderzoekers die onder druk zijn gezet door externe opdrachtgevers om hun onderzoeksresultaten te veranderen of te verzwijgen. Daarbij figureren twee onderzoekers van Wageningen UR. De LUW-biochemicus prof dr Cees Veeger ontdekte in de jaren zeventig dat een geneesmiddel van de firma Enzypharm geen werkzame bestanddelen bevatte en werd onder grote druk (een rechtszaak) gezet om zijn conclusie te herroepen. En de bioloog drs Ad Corten van het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO-DLO) werd enkele jaren geleden gevraagd zijn onderzoeksresultaten voor zich te houden, omdat ze niet in overeenstemming waren met het visserijbeleid van het ministerie van LNV

Köbben en Tromp pleiten in hun boek voor een vertrouwenspersoon bij wie wetenschappers bij zulke kwesties te rade kunnen gaan. Ze vinden het zeer zorgelijk dat Veeger geen steun kreeg van het toenmalige college van bestuur van de universiteit. De kwalijke rol van het bestuur wordt betwist door het enige nog levende bestuurslid van destijds, rector Van der Want. Ik heb samen met Veeger nog een borrel gedronken op de goede afloop. A.S