Nieuws - 27 januari 2011

Turkse tomatenkas op aardwarmte

Wageningen UR Glastuinbouw realiseert met Nederlandse kasbouwers en toeleveranciers een ultramoderne kas in Turkije. Ze gebruiken aardwarmte als warmte- en CO2-bron bij de tomatenteelt.

Tomaat_SeraCulture.jpg
Het kassencomplex wordt vier hectare groot, waarvan anderhalf hectare wordt ingericht als demonstratiecentrum, vertelt Ruud Maaswinkel van Wageningen UR Glastuinbouw. In dit Sustainable Innovation Centre showen Nederlandse bedrijven hun kennis en technologie op het gebied van teelt, gewasbescherming en klimaatcontrole. Een Turks bedrijf financiert de kas, een Nederlander gaat gedurende twee jaar het bedrijf runnen en de opvolgers opleiden.
Wageningen UR gaat de komende jaren na of de teelt-, energie- en klimaatprestaties van de kas in praktijk net zo goed zijn als op papier. 'We zoeken bij deze monitoring nog een Turkse universiteit die als partner wil optreden.' Het democentrum valt onder het project Seraculture van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI), die tevens een van de financiers is.
De tuinbouw in Turkije zit in de lift, zegt Maaswinkel, vooral in het gebied rond Aydin - Izmir. 'Dat gebied heeft een goed klimaat en er zijn veel geothermische bronnen. Daarom kunnen we daar aardwarmte toepassen.' In Nederland maken tuinders nog geen gebruik van aardwarmte. De kas is speciaal afgestemd op de Turkse omstandigheden. De aardwarmte voor de kas is opgeslagen in bronwater. Dat water levert niet alleen warmte in de winterperiode, maar is ook rijk aan CO 2 dat wordt gebruikt voor de gewasgroei. Ook wordt het water gerecycled, zodat de milieubelasting beperkt blijft. 'Nederlandse toeleveringsbedrijven zetten hier hun nieuwste kennis in', zegt Maaswinkel.