Nieuws - 17 december 2010

Tuinieren op zee tegen verzuring

Reusachtige bedden zeesla kunnen de verzuring van de oceanen teniet doen. En die sla lost ook nog eens het wereldvoedselprobleem op.

zeesla-_Ulva_lactuca.jpg
Met dat idee verraste de Wageningse bioloog Ronald Osinga de bezoekers van het internationale koralensymposium dat deze week in Wageningen plaatsvond. Het symposium is een initiatief van de International Society for Reef Studies (ISRS) en stond in het teken van de gevolgen van klimaatverandering op koraalriffen. Verzuring van de zeeën is een van de problemen. Koralen zijn extreem gevoelig voor verzuring. Ze verbleken en het kalk in de riffen lost op.
Zeetuin
Maar dat hoeft niet, denkt marien bioloog Osinga. Hij presenteerde op de slotdag van het symposium een mogelijke oplossing: zeesla. Groeiend zeesla verlaagt de zuurgraad van water. Die sla is bovendien te gebruiken als voedselbron. Osinga en zijn collega Willem Brandenburg van PRI hebben uitgerekend dat een 'zeetuin' van 180.000 vierkante kilometer zeesla genoeg is om de totale wereldbevolking van voldoende eiwit te voorzien. Zo'n reusachtig bed sla zou de pH (zuurgraad) van de Middellandse Zee met eentiende verhogen. Dat lijkt weinig, maar het is volgens Osinga voldoende om de toegenomen verzuring sinds het begin van de industriële revolutie te compenseren.
Viskweek
Door de teelt van zeesla te koppelen aan viskweek, ontstaat volgens Osinga een gesloten kringloop van nutriënten. De afvalstoffen van de viskweek vormen het voedsel voor de zeesla. Osinga: 'Off-shore visserij is een enorme vervuiler. Als je deze nutrienten kunt hergebruiken ben je veel beter bezig. Voor dit soort geïntegreerde concepten is tegenwoordig veel belangstelling.'
Zeeboerderij
In de Oosterschelde start Brandenburg komend voorjaar een eerste proef met het telen van zeegroenten. 'Zeeboerin' Julia Wald gaat wieren telen aan een soort drijvende vlotten waar rekken en draden aan hangen. Wald gaat uitzoeken welk systeem het beste resultaat oplevert voor de verschillende gewassen. De Zeeboerderij won dit jaar de Business Challenge van de Plant Sciences Group. Aan de proef doen ook het Zeeuwse bedrijf Hortimare en Economisch Impuls Zeeland mee. PSG organiseert in februari een symposium over de teelt van zeewier in het Haagse Nieuwspoort.
BES
Osinga haalde het symposium samen met diens collega Jaap Kaandorp (UvA) naar Wageningen om het koraalonderzoek in Nederland beter op de kaart te zetten. Wageningen UR speelt een bescheiden rol in het koraalonderzoek. Maar dat gaat mogelijk veranderen door de toetreding van de BES-eilanden tot ons land. Toch staat het ISRS-symposium volgens Osinga los van die toetreding. 'Het is toeval. Maar het komt wel mooi uit, met al die aandacht voor de riffen van de BES-eilanden.'  Aan het symposium namen driehonderd wetenschappers uit de hele wereld deel.